نمایشگر های موجود بر روی (CPU 315- 2DP) S7-300 زیمنس

>نمایشگر های موجود بر روی (CPU 315- 2DP) S7-300 زیمنس

در پی ال سی های  سری S7300 نمایندگی زیمنس این نمایشگر ها به منظور نشان دادن رویه کاری PLC و همچنین آگاه کردن کاربر از خطاهای رخ داده در روند کاری PLC به کار میروند .

(SF) SYSTEM FALT : خطای سیستم (اشکال سخت افزاری یا نرم افزاری)

BATF : خطای باتری

DC5V : ولتاژ 5 ولت DC مربوط به تغذیه و باس برقرار است .

FRCE : اعمال ورودی از کامپیوتر ( حالت Force فعال است ) .

RUN : اجرا

STOP : توقف PLC

SF DP : خطای DP (اشکال سخت افزاری یا نرم افزاری روی شبکه DP)

BUSF : خطای شبکه (اشکال در باس شبکه)


سوئیچ اصلی

در صورتی که کلید انتخاب وضعیت کاری (سلکتور سوئیچ) در موقعیت STOP باشد میتوان برنامه های کاری را به CPU منتقل نمود. برای انتقال اطلاعات از دستگاه برنامه نویسی به CPU معمولاً از یک اتصال MPI (Multi Point Interface) استفاده می­شود. در صورتی که کلید انتخاب وضعیت کاری (سلکتور سوئیچ) در موقعیت MRES (Memory Reset) باشد داده های موجود در CPU پاک می­شوند. با قرار گرفتن کلید وضعیت در موقعیت RUN برنامه اجرا می­شود. ا بودن کلید انتخاب وضعیت در موقعیت RUN-P علاوه بر قرار گرفتن در مد اجرا می­توان متغیر ها را نیز در طی برنامه تغییر داد.

RUN-P : اجرا با پذیرش تغییرات

RUN : اجرای فقط خواندنی

STOP : عدم اجرا

MRES : ریست حافظه


دریچه ها


Batterie : باتری بک آپ

Multi Point Interface : (MPI) رابط ورودی چند نقطه ای

DP : رابط پروفیباس جهت ارتباط ماژول های ورودی و خروجی گسترش یافته با CPU

MEMORY CARD : کارت حافظه جهت ذخیره برنامه PLC