نحوه ی بازنشانی حافظه (Memory Reset-MRES) در پی ال سی های زیمنس

>نحوه ی بازنشانی حافظه (Memory Reset-MRES) در پی ال سی های زیمنس

قبل از دانلود نمودن برنامه بهتر است که حافظه CPU بازنشانی شود تا بلوک های قدیمی از حافظه پاک شوند. اینکار به دو صورت سخت افزاری و نرم افزاری قابل اجراست. در بازنشانی سخت افزاری داریم:

1) سوئیچ در وضعیت STOP است.

2) سوئیچ را به وضعیت MRES میبریم و 3 ثانیه نگه میداریم و مجدداً آنرا به STOP بر میگردانیم.

3) با کمی مکث (حداکثر 3 ثانیه) سوئیچ را از STOP دوباره به MRES میبریم. STOP LED به حالت چشمک زن سریع در می­آید.

حالت چشمک زن فوق نشان دهنده این است که حافظه CPU ریست شده است. اگر در این مرحله LED بصورت چشمک زن در نیامد باید مراحل فوق از اول تکرار شود.

مراحل ذکر شده در شکل زیر نمایان است.ریست کردن از طریق نرم افزار (STEP 7)

با  استفاده  از  منوی PLC > CLEAR / RESET که  در برنامه  های مختلف  Step 7 از جمله در HW Config وجود دارد میتوان عمل ریست را به راحتی و بدون نیاز به سیکل عملیات سخت افزاری فوق انجام داد.

نکته : برای اطمینان از بازنشانی موفقیت آمیز ، محتویات پوشه Blocks در نمایش Online پروژه ذخیره شده را میتوان بررسی کرد.