مد Start-UP برای CPU های سری S7 نمایندگی زیمنس

>مد Start-UP برای CPU های سری S7 نمایندگی زیمنس

قبل از اجرای User Program ، CPU وارد مد راه اندازی (Startup) میشود و برنامه راه اندازی اجرا میشود. این برنامه در OB های راه اندازی نوشته میشود. با وجود چنین برنامه ای کاربر میتواند دخالت های مورد نظر را اعمال نماید. سه نوع راه اندازی برای CPU های S7 وجود دارد.

COLD RESTART

WARM RESTART

HOT RESTART (خاص S7-400)

هنگامی که CPU از حالت Stop به Run یا Run-P تغییر وضعیت میدهد. و یا هنگامی که برق CPU قطع شود و دوباره وصل می­شود ، آنگاه CPU عمل HOT RESTART و یا WARM RESTART را انجام میدهد (بستگی دارد در تنظیمات CPU کدام یک را انتخاب کرده باشید).

Cold Restart

در این مد ابتدا OB102 فراخوانی میشود و برنامه ای که درون آن است ، اجرا میشود. اگر این OB درون PLC لود نشده باشد ، مشکلی پیش نمی­آید و CPU به کار خود ادامه میدهد و به Stop نمیرود.

پس از HW Config  و یا Memory Config لازم است Cold Restart انجام شود تا تغییرات پذیرفته شود. هنگامی که Cold Restart انجام میشود ، کلیه Data Block هایی که توسط SFC در حافظه Work Memory ایجاد شده است ، حذف میگردد و سایر Data Block ها ، مقدار اولیه­ای که در حافظه Load Memory داشته اند ، حفظ میکنند.

تمامی تایمر ، کانتر و فلاگها ریست میشوند (چه از نوع قابل ذخیره (Retentive) باشند ، چه نباشند).

برنامه از اولین دستور OB1 اجرا میگردد.

Warm Restart

در این مد ابتدا OB100  فراخوانی میشود و برنامه ای که درون آن است اجرا میشود. اگر این OB درون PLC لود نشده باشد ، مشکلی پیش نمی­آید و CPU به کار خود ادامه میدهد و به Stop میرود.

بعد از موارد زیر حتما باید Warm Restart انجام شود و امکان Hot Restart وجود ندارد :

ریست حافظه

سر ریز شدن I Stack / B Stack

هنگامی که CPU در وضعیت Stop اگر تغییراتی در برنامه انجام میدهیم و آن را لود کنیم و یا اینکه کل User Program را درون PLC دانلود کنیم.

پیکربندی سخت افزاری ماژول ها تغییر یابد ( مثلاً یک ماژول را جایگزین کنیم).

از مسیر زیر به صورت نرم افزاری میتوان Warm Restart انجام داد.


نمایندگی زیمنس

از مسیر زیر نیز میتوان Warm Restart را انتخاب نمود.


اتوماسیون صنعتی زیمنس


Warm Restart دارای خصوصیات زیر میباشد.

آنچه به عنوان (Retentive) تعریف شده پاک نمیشود.

برنامه از اولین دستور OB1 اجرا میگردد.

نکته : در CPU های سری S7 300 ( به غیر از CPU 318 ) قابلیت راه اندازی مجدد فقط به روش WARM وجود دارد.

Hot Restart

در این مد ابتدا OB101 فراخوانی می­شود. و برنامه ای که درون آن است ، اجرا می­شود. اگر این OB درون PLC لود نشده باشد ، مشکلی پیش نمی­آید و CPU به کار خود ادامه می­دهد و به Stop نمیرود.

هیچ دیتایی پاک نمیشود چه از نوع (Retentive) باشد چه نباشد.

برنامه از جایی که قطع شده بود ادامه میابد.

خاص s7-400 است.

به منظور تعیین مد Hot Restart میبایست که در نرم افزار HW Config به قسمت نشان داده شده در شکل زیر رفته و پنجره مشخصات CPU را فراخوانی نمایید.


فشار ضعیف زیمنس


آنگاه مطابق شکل زیر در پنجره باز شده و در قسمت Startup ، گزینه Hot Restart را فعال نمایید.همانگونه که در شکل مشاهده میشود گزینه Reset outputs at hot restart تنها زمانی قابل انتخاب است که Hot Restart انتخاب شده باشد. اگر کنار این گزینه تیک زده شود یعنی وقتی سیستم Hot Restart میشود ، خروجی ها به مقدار پیش فرض که در ماژول AO.AD تعریف شده اند ، ریست شود.


PLC زیمنس


زمانیکه CPU به دلایل زیر Stop شود ، پس از آن امکان Hot Restart وجود دارد :

به وسیله کلید سلکتوری روی CPU از مد Run و یا Run-P به Stop برود .

وقتی که CPU به صورت نرم افزاری از مسیر زیر Stop شود.

HW Config > PLC > Operating Mode > Stop

هنگامی که User Program یک OB خاصی را فراخوانی کند و آن OB درون CPU لود نشده باشد. مثلاً وقتی که خطای دسترسی به I/O وجود داشته باشد ، CPU فراخوانی OB122 را انجام میدهد که اگر OB122 درون PLC لود نشده باشد ، CPU به حالت Stop میرود.

در ضمن شایان ذکر است که در این نوع از راه اندازی بعد از وصل مجدد تغذیه ، پردازش برنامه از جایی ادامه میابد که قطع شده بود. در این وضعیت تایمر ها ، شمارنده ها و حافظه های بیتی بازنشانی میشوند. به منظور اجرای راه اندازی به این روش ، plc باید دارای باطری پشتیبان باشد و سلکتور وضعیت CPU نیز در حالت Run و یا Run-P قرار داشته باشد.

جدول زیر ، شرایطی که در هنگام Hot ، Warm و Cold برای S7_300/400 رخ میدهد را نمایش میدهد.


بهترین قیمت تجهیزات اتوماسیون صنعتی در نمایندگی زیمنس

X : اطلاعات باقی میماند.

- : اگر حافظه NV-RAM نداشته باشد ، امکان پذیر نیست.

VC : اطلاعات EPROM باقی میماند ولی بقیه اطلاعات از بین میرود.

O : اطلاعات RESET میشود و محتوای DB پاک میشود.

V : اطلاعات همان مقدار اولیه ای که از EPROM خوانده شده ، قرار داده میشود.

جدول زیر آنچه در طول Startup اجرا میشود را نمایش میدهد.


در موارد زیر Start UP قادر به انجام شدن نیست یعنی CPU در وضعیت Stop باقی میماند و نمیتواند وارد مرحله Run و یا Run-P شود :

نیاز به Memory Reset داشته باشد.

Memory Card مشکل داشته باشد یا برنامه ای که روی آن ریخته شده است سازگار با S7 نباشد.

در مد تک پروسسوری از دو تا CPU استفاده شده باشد.

کلید سلکتوری روی CPU در وضعیت  Stop باشد و از طریق نرم افزار بخواهیم CPU را RUN کنیم.

ماژول هایی که در HW Config تعریف شده اند با ماژول هایی که به CPU متصل شده اند مطابقت نداشته باشد.

اگر User Program محتوی OB باشد که برای CPU قابل شناسایی نباشد ( OB تعریف نشده ).

شکل زیر توالی عملیات CPU را در هنگام گذر از مد Stop به Run نشان میدهد. روشهای راه اندازی فوق با جزئیات مربوطه در این شکل ترسیم شده اند.