نحوه ی عملکرد تایمر ها در زبان برنامه نویسی LAD نمایندگی زیمنس

>نحوه ی عملکرد تایمر ها در زبان برنامه نویسی LAD نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس یک تایمر را به صورت یک بلوک مطابق شکل زیر در نظر بگیرید :

 

نحوه ی عملکرد تایمر ها در زبان برنامه نویسی LAD نمایندگی زیمنس 1


اگر پایه S از صفر به یک تغییر وضعیت دهد تایمر شروع به کار می کند و مقدار زمان تنظیمی به صورت باینری داخل B1 و به صورت BCD در داخل BCD قرار خواهد گرفت. اگر پایه R از صفر به یک تغییر وضعیت دهد تایمر RESET می شود و مقدار زمان باقیمانده داخل B1 و یا BCD صفر می شود.
در اتوماسیون صنعتی زیمنس مقدار زمان تنظیمی به پایه TV مطابق فرمت گفته شده داده خواهد شد. وضعیت فعال بودن خروجی تایمر بستگی به وضعیت ورودی ها و نوع تایمر دارد ، مقدار زمان باقیمانده در هر لحظه به صورت باینری از پایه B1 و به صورت BCD از پایه BCD قابل دریافت است.