دستور L (Load Current Time Value as Integer) نمایندگی زیمنس

>دستور L (Load Current Time Value as Integer) نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس اجرای دستورالعمل L باعث می شود که ابتدا محتویات ACCU1 وارد ACCU2 شده و سپس مقدار فعلی زمان تایمر را از حافظه CPU به صورت عدد صحیح ( باینری ) به ACCU1-L بار کند.
لازم به یادآوری است که پله های زمانی (Time Base) که در حافظه CPU اتوماسیون صنعتی زیمنس موجود است. به آکومولاتور بار نمی شود.
انجام دستورالعمل  فوق تأثیری روی بیت های Status Word ندارد.

 

دستور L (Load Current Time Value as Integer) نمایندگی زیمنس 1