دستور R (Reset Timer) نمایندگی زیمنس

>دستور R (Reset Timer) نمایندگی زیمنس

فرمت استفاده از دستور فوق در برنامه نویسی STL نمایندگی زیمنس به صورت زیر است :

 

<R<TIMER


در اتوماسیون صنعتی زیمنس اگر مقدار RLO از صفر به یک تغییر وضعیت دهد دستور فوق اجرا می شود ، با اجرای دستور فوق تایم گیری متوقف و مقدار زمان اندازه گیری شده در حافظه CPU صفر می شود.
مقدار زمان تایمر ها در مکانی از حافظه که قبلاً به این منظور در نظر گرفته شده است ذخیره می گردد نه در ACCU1 ، لذا اجرای دستور فوق تأثیری روی آکومولاتور ندارد.

ورودی S
با هر بار فعال شدن این ورودی ، تایمر فعال خواهد شد.