فعال سازی تایمر (SP/SE/SD/SS/SF) نمایندگی زیمنس

>فعال سازی تایمر (SP/SE/SD/SS/SF) نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس به هنگام تغییر سیگنال ورودی استارت ( لبه بالا رونده ) تغییر وضعیت سیگنال از "0" به "1" تایمر فعال می گردد.
برنامه STL جهت استارت تایمر :


فعال سازی تایمر (SPSESDSSSF) نمایندگی زیمنس 1