انواع کانتر در S7 نمایندگی زیمنس

>انواع کانتر در S7 نمایندگی زیمنس

 

انواع کانتر در S7 نمایندگی زیمنس 1

در S7 نمایندگی زیمنس شمارنده یک فانکشن به حساب می آید که می تواند تعداد قطع و وصل ها را شمارش کند و در یک مکان از حافظه که از قبل برای این منظور در نظر گرفته شده است مقدار شمارش شده را نگهداری کند ( مقدار شمارش در ACCU1 ذخیره نمی شود ).
تعداد شمارنده های مجاز در یک برنامه بستگی به نوع CPU دارد معمولاً در یک CPU 128 ، 256 و یا 512 اتوماسیون صنعتی زیمنس شمارنده موجود می باشد. هر شمارنده برای نگهداری مقدار شمارش از دو بایت حافظه استفاده می کند مقدار شمارش به صورت BCD و یا باینری است. تمامی شمارنده ها از صفر تا 999 را می توانند بشمارند ، اگر شمارنده ای تا 999 را شمارش کند دیگر تعداد قطع و وصل های ورودی را لحاظ نمی کند و اگر یک شمارنده ای به طور معکوس بشمارد وقتی مقدار شمارش به صفر رسید دیگر به قطع و وصل ورودی اهمیت نمی دهد ، هر شمارنده برای نگهداری مقدار شمارش از دو بایت حافظه ( 16 بیت و یا همان Word ) استفاده می کند.

 

انواع کانتر در S7 نمایندگی زیمنس 2

 

انواع کانتر های موجود در S7 را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

 

انواع کانتر در S7 نمایندگی زیمنس 3

 

سمبل انواع کانتر ها در زبان LAD را می­توانید در شکل زیر ببینید.

 

انواع کانتر در S7 نمایندگی زیمنس 4