اصلاح متغیر ها در نمایندگی زیمنس

>اصلاح متغیر ها در نمایندگی زیمنس

مطابق شکل زیر در ستون Modify Value مقدار 1500 را برای آدرس MW2 و 1300 را برای آدرس MW4 وارد نمایید.

 

اصلاح متغیر ها در نمایندگی زیمنس 1

 

مقادیر اصلاح شده را به CPU نمایندگی زیمنس منتقل نمایید.
عملیات انتقال را پیگیری نمایید ، این مقادیر در داخل CPU اتوماسیون زیمنس پردازش شده و نتیجه حاصل از مقایسه پدیدار خواهد شد.
مانیتورینگ متغیرها را متوقف نمایید ( با کلیک مجدد بر روی آیکون مربوطه در منوی ابزار ) و پنجره را ببندید.
کلیه پرسش ها را با Yes یا No تأیید نمایید.

 

اصلاح متغیر ها در نمایندگی زیمنس 2