روش Forcing I/O و متغیر های حافظه در نمایندگی زیمنس

>روش Forcing I/O و متغیر های حافظه در نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس تحمیل و یا همان Forcing به عنوان یک برنامه کارآمد و ابزار تشخیص دهنده I/O در تمام مدل های S7 400 و حتی با برخی محدودیت ها در S7 300 مطرح است. این ویژگی اجازه اجرای مجدد برنامه را در حالی که تحت تأثیر متغیر های حافظه هستند ، می دهد. با استفاده از این توانایی قادر خواهید بود که قطعات I/O مورد نظر و یا مقادیر متغیر های حافظه را تا زمانی که این قطعات با متغیر ها با فرمان شما پاک شوند ، Force کنید. با اعمال Forcing ، کابل های خروجی می توانند بررسی شوند و همچنین منطق کنترل می تواند به طور کامل ، بدون نیاز به اینکه قطعه را بیرون آورده و کنترل نمایید ، تست شود.
متغیرهایی که می خواهید عمل Forcing روی آن ها انجام شود را از طریق پنجره Force مقادیر (Force Value) فراخوانی نمایید. برای اعمال Force روی متغیر ها می توانید جدولی از متغیر های مورد نیاز را ایجاد کرده و یا از جدول متغیر های موجود استفاده کنید. یک اتصال با CPU همواره نیاز می باشد. این اتصال می تواند به Configured CPU و با کمک برنامه S7 ، یک Direct CPU و با هر CPU قابل دسترسی دیگر باشد.
نکته : در S7 400 عمل Force بر روی حافظه (M) ، ورودی (I) ، خروجی (Q) ، ورودی جانبی (PI) و خروجی جانبی (PQ) اعمال شود. در حالی که در S7 300 این عمل تنها بر روی ورودی و خروجی و حافظه قابل اجرا می باشد.

قبل از شروع عمل Force باید مطمئن شوید که هیچ فرآیند Force دیگری در CPU فعال نیست ، زیرا در صورت فعال بودن ، تنها زمانی می توانید آن را متوقف نمایید که از وضعیت سیستم کنترلی اطلاع کامل داشته باشید. هنگامیکه یک فرآیند Force را اعمال کردید حتما باید از به انتها رسیدن آن مطمئن شوید درضمن به خاطر داشته باشید که چنین فرآیندی با بستن عملیات و یا قطع اتصال CPU اتوماسیون زیمنس به انتها نمی رسد بلکه ناقص می ماند. برای توقف یک فرآیند Force ، باید Variable > Stop Forcing را از منو اجرا نمایید. در ضمن با متوقف شدن آن مقادیر متغیر ها هنوز در CPU هستند و حذف نشده اند. فعال بودن یک چنین فرآیندی با یک LED در CPU نشان داده می شود.

 

روش Forcing IO و متغیر های حافظه در نمایندگی زیمنس