ایجاد و باز نمودن توابع (FC) در اتوماسیون صنعتی زیمنس

>ایجاد و باز نمودن توابع (FC) در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در نمایندگی زیمنس FC ها بلوک های منطقی حاوی دستورات S7 اتوماسیون زیمنس بوده و فاقد حافظه می باشند. بدین معنی که متغیر های موقت آنها در Local Data Stack ذخیره شده و وقتی اجرای FC تمام می شود از بین می روند. لذا در صورتی که نیاز به ذخیره سازی دیتا های آن ها باشد می بایست از نوع Shared استفاده گردد. یکی از کاربرد های FC این است که جایگزین PB در S5 شده اند ، به عبارت دیگر می توان برنامه را در FC نوشته و در OB1 فراخوانی نمود.


از لحاظ سلسه مراتب برنامه توابع FC نیز همانند بلوک های تابعی (FB) تحت بلوک سازماندهی قرار دارند. تابعی که بخواهد توسط CPU مورد پردازش قرار گیرد لازم است در بلوکی که از لحاظ سلسله مراتب در موقعیت بالاتری قرار دارد فراخوانی شود. برخلاف بلوک های تابعی (FB) ، توابع (FC) نیازی به وجود بلوک های اطلاعاتی (DB) ندارند.


FC در واقع یک زیر برنامه از S7 نمایندگی زیمنس می باشد. زیر برنامه ها خارج از بدنه اصلی برنامه (OB1) نوشته میشوند. زیر برنامه ها درون FC نوشته شده و سپس در OB1 فراخوانی می شوند. حداکثر تعداد FC ها که می توان بکار برد بستگی به مشخصات CPU دارد. مطابق سایر زبان های برنامه نویسی می توان از زیر برنامه های تو در تو استفاده کرد. یعنی یک FC ، یک FC دیگر را فراخوانی نماید. حداکثر تعداد CPU های تو در تو که می توان استفاده کرد به مشخصات CPU بستگی دارد.