برنامه نویسی بلوک های FC در نمایندگی زیمنس

>برنامه نویسی بلوک های FC در نمایندگی زیمنس

نکته : در نمایندگی زیمنس نحوه ایجاد برنامه نویسی بلوک های FC به دو طریق امکان پذیر است :
1) برنامه نویسی FC بدون پارامتر
2) برنامه نویسی FC پارامتری


در برنامه نویسی به روش 1 به منظور فراخوانی از دستور CALL استفاده می نماییم. اما در برنامه نویسی به روش FC پارامتری پس از نوشتن برنامه در FC آن را ذخیره کرده و سپس OB1 را  باز می-کنیم و در داخل پنجره مربوط به دستورات و در پوشه FC BLOCK و در داخل آن FC اتوماسیون زیمنس ایجاد شده را باز می نماییم.


برنامه نویسی FC بدون پارامتر
پس از ایجاد یک بلوک FC به روش گفته شده ( به نام FC1 ) بر روی بلوک دابل کلیک نمایید تا پنجره برنامه نویسی FC باز شود.

 

برنامه نویسی بلوک های FC در نمایندگی زیمنس 1

 

حال برنامه نشان داده شده در شکل زیر را برای FC1 بنویسید.

 

برنامه نویسی بلوک های FC در نمایندگی زیمنس 2

 

برنامه را ذخیره کرده (Save) و به بلوک OB1 رفته و بر روی آن دابل کلیک نمایید تا محیط مربوط به برنامه نویسی OB1 گشوده شود.

 

برنامه نویسی بلوک های FC در نمایندگی زیمنس 3

 

نکته : در صورت عدم ذخیره کردن بلوک FC این بلوک قابل فراخوانی شدن در OB1 نمایندگی زیمنس نمیباشد.

از قسمت دستورات Program Control دستور CALL را وارد نمایید.

 

برنامه نویسی بلوک های FC در نمایندگی زیمنس 4

 

هنگام جاگزاری دستور ، آدرس FC1 را اختصاص دهید. در این هنگام نرم افزار به صورت اتوماتیک تابع FC1 نوشته شده را شناسایی می نماید.

 

برنامه نویسی بلوک های FC در نمایندگی زیمنس 5

 

تابع FC1 را انتخاب نمایید تا دستور کامل شود.

 

برنامه نویسی بلوک های FC در نمایندگی زیمنس 6

 

پس از نوشتن برنامه آنرا دانلود نموده و FC1 را در وضعیت مانیتور مشاهده نمایید اگر برنامه OB1 را به STL تبدیل نماییم کد زیر را می بینید :
UC FC1
این کد بدین معنی است که FC1 بدون هیچ شرطی اجرا می شود. UC مخفف عبارت Unconditional می باشد. حال می خواهیم برنامه شرطی زیر را در نظر بگیریم که در صورت برقرار شدن آن شرط ، برنامه اجرا شود.
برنامه نوشته شده در OB1 :

 

برنامه نویسی بلوک های FC در نمایندگی زیمنس 7

 

برنامه نوشته شده در FC1 :

 

برنامه نویسی بلوک های FC در نمایندگی زیمنس 8

 

در این حالت اگر شرط FC1 یعنی I 1.7 برقرار شده و PLC در وضعیت RUN قرار گیرد برنامه اجرا می شود ، در غیر اینصورت برنامه اجرا نمی شود.