ایجاد و باز کردن بلوک های تابعی (FB) در نمایندگی زیمنس

>ایجاد و باز کردن بلوک های تابعی (FB) در نمایندگی زیمنس

شرکت SIEMENS با ترکیب عملکرد FC و DB بلاک هایی تحت عنوان FB در اختیار برنامه نویسان قرار داده است. عملکرد FC نمایندگی زیمنس دقیقاً مانند FC است اما در FC ها نمی توان از عناصر حافظه دار استفاده کرد برای رفع این مشکل می توان از FB ها که عناصری حافظه دار هستند استفاده کرد. از نظر تقدم بلوک تابعی (FB) بعد از بلوک سازماندهی قرار دارد و قسمتی از برنامه را در بر می گیرد و می تواند به دفعات در داخل OB1 فراخوانی شود کلیه پارامتر های متداول و اطلاعات Static بلوک تابعی در بلوک اطلاعاتی (DB) مجزایی که به بلوک تابع مذکور منتسب می گردند ذخیره می شود.


FB ها برای ایجاد روال ها و یا الگوریتم های منطقی استفاده می شوند که در آن داده های تولید شده و یا مورد نیاز توسط یک بلوک باید قابل دسترسی از طریق راخوانی آن بلوک در بلوک دیگر باشند. در یک FB می بایست متغیر های محلی موقتی (TEMP) تعریف کنید و همچنین برای آن مقادیری که فقط توسط FB در زمانی که بلوک در حال پردازش است مورد نیاز هستند ، باید متغیر های ثابت و ایستا (STAT) تعریف نمایید. و برای آن مقادیری که باید ذخیره شوند و از یک فراخوانی FB به دیگری ( مثل حافظه ) موجود باشند. باید پارامتر های صوری (FORMAL) ، یک نوع ویژه از متغیر ، تعریف شود.
تنها تفاوت بین FC و FB در این است که آرگومان های ورودی و خروجی FB درون DB ذخیره می شوند. این DB از نوع Instance می باشد یعنی تنها توسط همان FB قابل خواندن و نوشتن است.