نمایندگی زیمنس: نحوه ایجاد و استفاده از (User defined Data Type) UTD

>نمایندگی زیمنس: نحوه ایجاد و استفاده از (User defined Data Type) UTD

در نمایندگی زیمنس UTD نیز از جمله بلوکهایی است که می توان آنرا در پوشه Blocks برنامه Simatic Manager ایجاد کرد نحوه ایجاد آن مشابه FC و FB می باشد. در این بلوک یک متغیر جدید بر اساس متغیرهایی که داریم ساخته می شود.


در پوشه ی Blocks کلیک راست کرده و یک Data Type وارد نمایید.


در پنجره ای که باز می شود بر روی OK کلیک نمایید.


بر روی بلوک UTD1 کلیک کرده و در پنجره ای که باز می شود متغیر های مورد نظر را وارد نمایید.


پس از کامل کردن UTD آنرا ذخیره نموده آنگاه OB1 را باز نمایید و آنرا فراخوانی نمایید.