نمایندگی زیمنس: برنامه فعال شدن یک سیستم روشنایی

>نمایندگی زیمنس: برنامه فعال شدن یک سیستم روشنایی

برنامه مربوط  به فعال شدن یک سیستم  روشنایی در ساعت 20:00 هر شب را بنویسید.این برنامه را می توان با استفاده از بلوک های وقفه Time-Of-Day طراحی و پیاده سازی کرد.برای این منظور اجرای موارد زیر ضروریست.
با استفاده از نرم افزار HW Confing نمایندگی زیمنس پنجره مشخصات مربوط به CPU اتوماسیون زیمنس را باز کنید.


در بخش Time-Of-Day Interruption بلوک OB10 را فعال نموده و باکس Execution را بر روی Everyday  و Start date را برای اولین روز اجرای بی وقفه و Time را برروی 20:00 تنظیم نمایید.
در پوشه Blocks در پنجره Simatic Manager بلوک OB10 را ایجاد آنگاه باز کرده و برنامه زیر را در آن بنویسید.
AN Q4.1
S Q4.1
سپس برنامه را OB10 ذخیره کرده و بلوک مذکور را در PLC بار گذاری نمایید.


جهت خاموش نمودن این خروجی لازم است برنامه ای در OB1 ایجاد شود.برای مثال با فعال کردن ورودی مشخصی به عنوان Stop سیستم، امکان غیر فعال کردن خروجی فراهم می شود.
CLR
A I4.1
R Q4.1
زمان و تاریخ  CPU جهت اجرای  صحیح برنامه وقفه چک شود و در صورت نیاز تغییرات لازم را ایجاد نمایید.