وقفه های خطایابی و خطای غیرهمزمانی نمایندگی زیمنس

>وقفه های خطایابی و خطای غیرهمزمانی نمایندگی زیمنس

بلوک های سازماندهی غیر همزمانی OB70 تا OB87 نمایندگی زیمنس مربوط به خطاهای سخت افزاری و نرم افزاری سیستم می باشند به عبارت دیگر اجرای این بلوک ها براساس یک رویداد از نوع خطا) error)  به صورت نرم افزاری یا سخت افزاری در سیستم کنترلر استوار است.این بلوک ها معمولا دارای بیشترین کلاس اولویت (کمترین 24 و بیشترین26) هستند.مثال: بلوک OB82 هنگامی فراخوان می گردد که وضعیت هایی نظیر موارد زیر رخ دهد:
قطع سیم متصل به ماژولی که قابلیت Diagnostic را دارا می باشد.
قطع شدن منبع تغذیه ماژول آنالوگ ورودی
محدوده اندازه گیری در ماژول آنالوگ ورودی از حد مجاز عبور کرده باشد.
چنانچه هر یک از خطاها رخ داده باشد وبلوک OB82 در CPU اتوماسیون صنعتی زیمنس موجود باشد سیستم عامل بلوک مذکور را فراخوان نموده و برنامه داخلی آن را اجرا می کند. در غیر اینصورت CPU به مد STOP می رود.در چنین حالتی می توان با مراجعه به منوی Diagnostic  Buffle   در قسمت Module Information مربوط به CPU علت STOP شدن آن را بررسی کرد.