پیکربندی ورودی/خروجی توسعه یافته در نمایندگی زیمنس

>پیکربندی ورودی/خروجی توسعه یافته در نمایندگی زیمنس

اتوماسیون صنعتی زیمنس و شبکه های ارتباطی

انواع شبکه های صنعتی نمایندگی زیمنس با ذکر محاسن و معایب هریک بررسی شده و نشان می دهد که چگونه می توانیم شبکه های سرعت بالا مانند Ethernet را با شبکه های سطح پایین تر Fieldbus جهت افزایش کارایی ترکیب نمود و همچنین اهمیت استفاده از پردازنده ها و رابطهای کامپیوتری در مدیریت هرچه بیشتر اطلاعات تبادلی و Chipهای از قبل برنامه ریزی شده  شرح داده می شود.

 

شبکه های صنعتی

در دهه 60 تکنولوژی های اتوماسیون دیجیتال در دسترس قرار گرفت از انها جهت بهبود و توسعه سیستم های اتوماسیون صنعتی استفاده شد.مفاهیمی مانند:صنایع خودکار(CIM) سیستم های کنترلی خودکار توزیعی (DCCS)  در زمینه اتوماسیون صنعتی معرفی گردید و کاربرد شبکه های ارتباطی تقریبا رشد قابل توجهی نمود.کاربرد سیستم های اتوماسیون صنعتی گسترش پیدا کرد به طوری که تعدادی از مدل های دیجیتالی آن برای شبکه های ارتباطی جهت جمع اوری اطلاعات و عملیات کنترلی سطح پایین(سطح دستگاه های عمل کننده)با هم در ارتباط بودند.