سطح فیزیکی اتوماسیون صنعتی زیمنس

>سطح فیزیکی اتوماسیون صنعتی زیمنس

سطح فیزیکی اتوماسیون شامل دستگاه ها و سنسورهای عمل کننده است که پردازش های فنی را انجام می دهند.
سطح فیلدField Level
در نمایندگی زیمنس پایین ترین سطح اتوماسیون سطح Field است که شامل دستگاه های کنترلی مانند PLC و CNC است. دستگاه های فیلد اصلی معمولا طبقه بندی شده اند،کار دستگاه ها در سطح فیلد انتقال اطلاعات بین پروسه تولید محصول و پردازش های فنی است.اطلاعات ممکن است باینری یا آنالوگ باشد.جهت ارتباط سطح فیلد معمولا از کابلهای  چند رشته ای موازی و رابطهای سریال استفاده می شود.استانداردهای ارتباطی سریال مانند:
RS422,RS232C  و RS485 و نوع های عمومی دیگر با استاندارد ارتباطی موازی IEEE488 با هم استفاده می شود.روشهای ارتباطی نقطه به نقطه در شبکه ارتباطی از لحاظ قیمت کابل کشی و کیفیت ارتباط مقرون به صرفه بودند. امروزه Field Bus(یک نوع شبکه صنعتی)اغلب برای انتقال اطلاعات در سطح فیلد به کار می رود. از آنجاییکه در یک فرایند اتوماسیونی زمانبندی درخواستها باید بطور دقیق اجرا شود.