کاربرد استاندارد Ethernet نمایندگی زیمنس

>کاربرد استاندارد Ethernet نمایندگی زیمنس

استاندارد Ethernet نمایندگی زیمنس برای جابجائی حجم بالائی از اطلاعات طراحی شده(بیشتر از 1000 Byte در زمان) سایر شبکه ها برای مقادیر اطلاعات کمتر مناسب هستند.شبکه کردن سه لایه ای که در آن Ethernet به عنوان Backbone شبکه(کانال اصلی) واتصالات آن به کنترل کننده ها و کامپیوترهای صنعتی اطلاعات مهم را برای موسسه تجاری فراهم می کند.یک شبکه صنعتی یا Fieldbus، سنسورها و دستگاههای خودکار را متصل می کند و یک Getway یا دروازه دستگاههائی را که فقط پورت RS232 یا RS485  برای اتصال به Fieldbus دارند را متصل می کند.از طرفی دیگر اترنت مشکلاتی هم داشت علائم Overhead زیادی برای مجموع کوچکی از اطلاعات دارد و قدرت لازم را برروی Busهای صنعتی ندارد.اتصال دهنده های RJ-45 آن از لحاظ فیزیکی آسیب پذیر بوده و نسبت به امواج الکترومغناطیسی حساس هستند و حتی آن از لحاظ امروزه استانداردهای اختصاصی و باز چندگانه آن در صنعت گمراه کننده می باشد.

 

کاربرد استاندارد Ethernet نمایندگی زیمنس 1