نمایندگی زیمنس: شبکه کنترل کننده محلی (CAN)

>نمایندگی زیمنس: شبکه کنترل کننده محلی (CAN)

در اوایل دهه 1980 شرکت Bosch شبکه کنترل کننده خود را توسعه داد.بطوریکه اجزا کنترلی مثلا یک ماشین(چراغهای خطر، کیسه هوا ، چراغها، شیشه برقی، قفلهای درب)همگی به یک کانال ارتباطی مشترک متصل می شوند. کارخانه های اتوماتیک دریافته بودند که در حالت عادی و بدون شبکه اگر سیم کشی یک قسمت دچار مشکل شود دورانداختن ماشین شاید ارزانترین راه حل باشد تا رفع عیب آن .توسط شبکه شما می توانید با استفاده از یک نرم افزار به صورت مجازی یک تابلو یا پانل کنترلی را سریعتر از حالت فیزیکی سیم کشی نمایید. البته هزینه سخت افزار شبکه بیشتر از هزینه های جاری است.در نتیجه کارخانجات نیز باید هزینه زیادی بابت تجهیزات سخت افزار پرداخت نمایند.مطمئنا نقش ارتباطات در یک ماشین می تواند بیانگر تفاوت بین مرگ و زندگی باشد.CAN یک شبکه پایدار در برابر شرایط سخت کاری است و امکان بروز خطا در آن بسیار پایین است. این استاندارد یک BUS حداقل سه سیمه شامل یک زمین و دو سیم سیگنال متضاد است.سیگنالها شامل یک رشته پالس متمرکز در حدود 5/2 تا حداکثر 5/3 وات و حداقل 8/1 ولت.ایجاد مصونیت نویزی مسئله مهمی در یک ماشین است.CAN یک پروتکل پیغامی سطح پائین است که می تواند روی یک Chip ارزان اجرا شود.البته برای داشتن یک پروتکل شبکه ای عملیاتی یک لایه نرم افزار هم باید اضافه شود.