معرفی استاندارد RS-485 نمایندگی زیمنس

>معرفی استاندارد RS-485 نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این استاندارد بیش از 32 فرستنده و گیرنده را پشتیبانی می کند در این استاندارد می توان بیش از یک گره را به عنوان رئیس(Master) معرفی نمود زیرا مدارات سه وضعیتی هستند و با کمک یک مدار جانبی حالتهای مختلف یک خط را کنترل می کنند و به این روش گره هم قابلیت دریافت و هم ارسال خواهند داشت در این پروتکل انتقال داده به صورت جریانی انجام می گیرد و بیشترین اعوجاج را در ورودی می پذیرد اثر نویز در انتقال جریانی کمتر از ولتاژی است زیرا میزان انرژی که بتواند جریانی را تولید کند و بر سیگنال جریان اثر گذارد، از معادل ولتاژی بیشتر است بیشترین مسافت برای ارسال داده 1200 متر و و رعایت حداقل طول (30 متر) برای سیم رابط اتصال کابل شبکه به گذرگاه الزامیست استفاده فراگیر از RS 485 باعث ساخت کارتهای کامپیوتری و انواع مبدل برای این پروتکل شده.