نمایندگی زیمنس: انتقال سیگنال به روش الکتریکی

>نمایندگی زیمنس: انتقال سیگنال به روش الکتریکی

در نمایندگی زیمنس در این روش از کابل الکتریکی مسی استفاده می شود.که دارای دودسته کلی زیر است:
زوج سیم به هم تابیده
کابل کواکسیل

کابل با زوج سیم به هم تابیده Twisted Pair(TP)
کابل Twisted Pair(زوج به هم تابیده) جهت انتقال اطلاعات با سرعت چندین مگابایت در ثانیه بر روی مسافتهای 1 کیلومتر یا بیشتر استفاده می شود.اما همین که سرعت افزایش می یابد حداکثر طول کابل کاهش می یابد . این کابل سالهاست که در شبکه های ارتباطی صنعتی استفاده می شود و از کابل کواکسیال ارزانتر است اما ظرفیت انتقال بالایی ندارد و نسبت به امواج الکترومغناطیسی آسیب پذیر است.