نمایندگی زیمنس: چند نکته در مورد کابل با زوج سیم به هم تابیده

>نمایندگی زیمنس: چند نکته در مورد کابل با زوج سیم به هم تابیده

در نمایندگی زیمنس کابل با زوج سیم به هم تابیده یا Twisted Pair از رشته سیم های روکش دار مسی تشکیل شده که هر جفت آن به هم تابیده شده اند.
تابیده شدن جفت سیم تا حد زیادی پدیده تداخل الکتریکی با جفت سیم های مجاور که به پدیده Crosstalk موسوم است را کاهش میدهد.
کابل های TP به دو دسته بدون شیلد(UTP) و شیلددار(STP) تقسیم می شوند.
نوع بدون شیلد UTP یا (Unshielded Twisted Pair) دارای ظرفیت محدودتری است و سرعت انتقال دیتا در آن کمتر از نوع شیلددار است و در مقابل نویز آسیب پذیرتر است.
نوع شیلد دارSTP یا (Shielded Twisted Pair) دارای انواع مختلفی است ممکن است کل زوجها فقط یک شیلد داشته باشند و ممکن است هر زوج یک شیلد مجزا داشته باشد از اینرو به دسته ها یا اصطلاحا Category های مختلفی تقسیم میگردد که سرعت و ظرفیت انتقال آنها متفاوت است