نمایندگی زیمنس: ساختار فیبر نوری

>نمایندگی زیمنس: ساختار فیبر نوری

در نمایندگی زیمنس فیبر نوری از یک هسته CORE که از جنس شیشه و یا پلاستیک است و یک پوشش Cladding که هسته را احاطه  کرده تشکیل شده است. هسته نور را انتقال می دهد و Cladding بازتاب نور را در طول فیبر فراهم می سازد. فیبر دارای یک پوشش نهایی است که Jacket نامیده می شود.
 

نمایندگی زیمنس ساختار فیبر نوری 1


به منظور استحکام مکانیکی فیبر پوشش دیگری بنام Kevar بین Cladding و Jacket قرار می دهند. کابل فیبر همیشه تک رشته نسیت و ممکن است دارای چندین رشته باشد.