مزایای استفاده از فیبر نوری در اتوماسیون زیمنس

>مزایای استفاده از فیبر نوری در اتوماسیون زیمنس

ظرفیت و پهنای باند بسیار بالا(بیش از 2 Gb/s برای دهها کیلومتر)
میرایی(Attenuation) کم سیگنال در مسافتهای طولانی در نمایندگی زیمنس
کاهش سایز و وزن نسبت به سیم مسی(حدود 90 درصد کاهش)
انتقال مطمئن دیتا بدون وجود Cross-talk
ایمن از نظر تداخل رادیویی RFI ( Radio Frequency Interference)
ایمن از نظر تداخل امواج الکترومغناطیسی EMI ( Electro Magnetic Interference)
ایمن از نظر تخلیه الکتروستاتیکی ESD(Electro Static Discharge