نمایندگی زیمنس: HUB و کاربرد آن در سیستم های کنترلی اتوماسیون صنعتی زیمنس

>نمایندگی زیمنس: HUB و کاربرد آن در سیستم های کنترلی اتوماسیون صنعتی زیمنس

به طور خلاصه  هاب در نمایندگی زیمنس و بقیه سیستم های کنترلی یا شبکه های معمولی یک جعبه است که دارای تعدادی ورودی بنام پورت (PORT)می باشد. تعداد این ورودی ها بسته به تعداد کامپیوترهایی است که می خواهیم در یک شبکه باشند،در هر طبقه یک هاب قرار می دهند و تمام دستگاههای آن طبقه با کابل به هاب مورد نظر وصل می شوند که بعد هر کدام از این هاب ها به طریقی به کامپیوتر سرور متصل می شوند.اگر اطلاعاتی به داخل این جعبه آمد توسط کابل وارد تمام کامپیوترها می شوند. شاید بگویید پس چه فرقی بین این روش و روش اولیه وجود دارد؟جواب:بزرگترین فرق در این است که شما می توانید هر زمان که بخواهید به راحتی یک کامپیوتر جدید را با اتصال به این جعبه به شبکه اضافه کنید و یا با خارج کردن کابل یک دستگاه از این جعبه آن را از شبکه خارج کنید بدون این که کل شبکه تحت تاثیر قرار بگیرد.