نمایندگی زیمنس: ویژگی HUB ها در اتوماسیون زیمنس و سیستم های کنترلی

>نمایندگی زیمنس: ویژگی HUB ها در اتوماسیون زیمنس و سیستم های کنترلی

در نمایندگی زیمنس و بقیه سیستم های کنترلی و یا شبکه های معمولی اکثر هاب ها یک چراغ نمایشگر دارند که نشان می دهد هرکابل به خوبی دستگاه را به شبکه متصل کرده است و یک چراغ دیگر وضعیتی را نشان می دهد که دو سیستم سعی می کنند در یک زمان اطلاعات را به اشتراک بگذارند و در نتیجه باعث تصادف داده ها (DATA COLLISION) می شوند. به طور کلی هاب به دو دسته تقسیم می شود:1.ACTIVE: این نوع هاب،سیگنالهایی  را که از درون آن می گذرند تقویت می کند.2.PASSIVE: این هاب هیچ عمل تقویتی روی سیگنال انجام نمی دهد و صرفا آن را از خود عبور می دهد. در مسافتهای  طولانی زیاد بودن طول کابل باعث ضعیف شدن سیگنال می شود و با تقویت آن، قدرت اولیه را به آن  برمیگرداند.نوع دیگری هم از هاب وجود دارد که هوشمند نامیده می شود که به مسوول شبکه اجازه کنترل از راه دور اتصالات را می دهد.