نمایندگی زیمنس: معرفی ترمینیتور و کاربرد آن در اتوماسیون صنعتی زیمنس

>نمایندگی زیمنس: معرفی ترمینیتور و کاربرد آن در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در یک شبکه زمانی که چندین وسیله جهت تبادل اطلاعات با همدیگر لینک می شوند، حتما باید ابتدا  و انتهای هر سگمنت بسته باشد. به عنوان مثال بر روی کانکتور RS 485 در اتوماسیون صنعتی زیمنس یک سوئیچ دو حالته وجود دارد که جهت فعال یا غیرفعال نمودن ترمینیتور استفاده می شود. سیستم ترمینیتور در نمایندگی زیمنس داراری چندین مقاومت می باشد که در ابتدا وانتهای خط قرار داده می شود. درواقع وظیفه مقاومت ها و یا ترمینیتور،جلوگیری از حالت تعریف نشده بر روی پالس  می باشد.به عبارت دیگر ابزاری که به آخرین ابزار جانبی در یک مجموعه،یا به آخرین گره در شبکه متصل می شود. به عنوان مثال،آخرین ابزار در یک گذرگاه پایان دهد،در غیر اینصورت گذرگاه به شکل مناسب عمل نخواهد کرد. مقاومتی 50 اهمی در دو انتهای کابل اترنت قرار میگیرد  تا از بازتاب سیگنالها و تداخل با مخابره جلوگیری کند.