نمایندگی زیمنس: تکرارکننده یا ریپیتر(Repeater) و کاربرد آن در نمایندگی زیمنس (قسمت 2)

>نمایندگی زیمنس: تکرارکننده یا ریپیتر(Repeater) و کاربرد آن در نمایندگی زیمنس (قسمت 2)

در واقع در نمایندگی زیمنس این وسیله نوع خاصی HUB است که فقط دارای 2 پورت است. کار آن تقویت سیکنال های بین دو شبکه یا سیگمنت های یک شبکه که فاصله زیادی از هم دارند می باشد.  مثل هاب دارای 2 نوع PASSIVE  و ACTIVE می باشد.نوع اول علاوه بر سیگنال هر چیزدیگری حتی نویز(NOISE:امواج ناخواسته که به همراه سیگنال اصلی که دارای اطلاعات است می باشند. مثلا در امواج صوتی نویز باعث افت کیفیت صدا و شنیدن اصوات اضافه می شود) را هم تقویت می کند. اما تکرار کننده ی نوع اکتیو سیگنال را قبل از ارسال بازدید کرده و چیزهای اضافه را خارج می کند و مثلا دیگر نویز را تقویت نمی کند. در واقع استفاده از ریپیتر در شبکه و اتوماسیون صنعتی زیمنس به دلایل زیر می باشد:
1-زمانی که طول کابل به ماکزیمم مقدار تعیین شده برسد.
2-تعداد گره ها در یک سگمنت بیش از حد جاز باشد.


لازم به ذکر است که در هر سگمنت تعداد گره ها مشخص است به عنوان مثال در شبکه پروفیباس و در سرعت انتقال 9600 Mbps با فاصله 50 متر، حداکثر 32 وسیله می توانند  به شبکه متصل شوند.(32NODE)