روش های اتصال کامپیوتر به PLC در نمایندگی زیمنس

>روش های اتصال کامپیوتر به PLC در نمایندگی زیمنس

روش TCP/IP

در این روش در نمایندگی زیمنس کارت  شبکه به ماژول CP از PLC متصل می شود. حداکثر سرعت انتقال اطلاعات به   100Mb/s می رسد و برای اتصال آن ها از کابل شبکه Cat5 همراه با کانکتور  RJ-45 استفاده می شود.اگر اتصال از PLC اتوماسیون زیمنس به کامپیوتر انجام شود ،کابل شبکه نوع معکوس(Cross) نیازاست و اگر اتصال از کامپیوتر به HUB یا از PLC انجام شود،کابل شبکه از نوع مستقیم(Straight) نیاز است.

 

روش های اتصال کامپیوتر به PLC در نمایندگی زیمنس 1


مطابق شکل زیر طریقه اتصال PC به PLC را از نوع TCP/IP تعیین نمایید.

 

روش های اتصال کامپیوتر به PLC در نمایندگی زیمنس 2

 

نکته:دفعه اول که بخواهیم PLC زیمنس را پروگرام کنیم،اتصال از طریق کارت شبکه ممکن نیست و لازم است که تنظیمات کارت شبکه را مطابق شکل زیر انجام دهیم و سپس HW Config را با استفاده از رابط PC-Adapter درون PLC دانلود نماییم. بدین ترتیب ماژول شبکه برای PLC قابل شناسایی است وبعد از این می توانیم از طریق ماژول شبکه به PLC زیمنس متصل شویم.

 

روش های اتصال کامپیوتر به PLC در نمایندگی زیمنس 3

 

روش Mac Address

در این روش کارت شبکه کامپیوتری، به ماژولCP  از PLC متصل می شود. حداکثر سرعت انتقال اطلاعات به 100Mb/s می رسد و روش اتصال کابل شبکه بین PLC و کامپیوتر مطابق روش TCP/IP می باشد، مانند آنچه در شکل زیر میبیند روش اتصال کامپیوتر به PLC را از این نوع Mac Address تعیین نمایید.

 

روش های اتصال کامپیوتر به PLC در نمایندگی زیمنس 4

 

اگر بخواهیم با این روش به PLC های زیمنس متصل شویم می بایست که از قبل به PLC، Mac Address   اختصاص داده باشیم.برای اختصاص دادن Mac Address،وارد HW Config می شویم و روی ماژول شبکه دابل کلیک می کنیم و عددی را که روی سخت افزار CP نوشته شده، وارد می کنیم .سپس از HW Config را درون PLC دانلود میکنیم ،پس از اینPLC می تواند با شبکه ارتباط برقرار کند. بر اساس تجربیات نشان می دهد که انتخاب این روش بهتر از TCP/IP می باشد و در آپلود و دانلود کردن برنامه مشکلی نخواهید داشت.