سیگنال های آنالوگ چیست و کاربرد آن در اتوماسیون صنعتی زیمنس

>سیگنال های آنالوگ چیست و کاربرد آن در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس به بررسی کامل سیگنال آنالوگ خواهیم پرداخت و انواع آن را زیر بررسی قرار خواهیم داد. برخلاف سیگنال های دیجیتال که تنها می توانند یکی از دو وضعیت 0 و یا 1 را داشته باشند سیگنال های آنالوگ می توانند مقادیر مختلفی را در یک محدوده معین قبول کنند. مثلا یک سنسور دما می تواند به ازای دماهای مختلف،ولتاژ و جریان های مختلفی تولید کند.سیگنالهای Analog Input استاندارد انواع مختلفی دارند ولتاژ،جریان و مقاومت از جمله این سیگنالها هستند. کارتهای ورودی آنالوگ ممکن است یک یا ترکیبی از این سیگنال ها را قبول کنند.


سیگنال آنالوگ از جنس ولتاژ

 • +/-25 mv
 • +/-50 mv
 • +/-80 mv
 • +/-250 mv
 • +/-500 mv
 • +/-1 V
 • +/-2.5 V
 • +/-5 V
 • 1.5 V
 • +/-10 V


سیگنال آنالوگ از جنس جریان

در کل در الکترونیک و از جمله اتوماسیون صنعتی زیمنس جریان می تواند از ترانسدیوسر2 سیمه باشد یا از ترانسدیوسر 4 سیمه.با توجه به شکل می توان دریافت که در نوع 4 سیمه تغذیه سنسور از سیگنال آن جداست(2سیم برای تغذیه و 2 سیم برای سیگنال) ولی در نوع 2 سیمه تغذیه و سیگنال مشترک است.
 

سیگنال های آنالوگ چیست و کاربرد آن در اتوماسیون صنعتی زیمنس 1


سیگنال جریان در ترانسدیوسرهای 2 سیمه 4-20 Ma  ودر ترانسدیوسرهای 4 سیمه به شرح زیر است:

 1. -5 ma  to   +5 ma
 2. -10 ma  to   +10ma
 3. -20 ma   to  +20ma
 4. 0ma   to   20ma
 5. 4ma   to      20ma

 

سیگنال از نوع مقاومت

مقاومت می تواند یک مقاومت معمولی Resistor با اهم مشخص مانند انواع زیر باشد.

 • Ω48
 • 150Ω
 • 300Ω
 • 600Ω
 • 6000Ω

 

سیگنال های آنالوگ چیست و کاربرد آن در اتوماسیون صنعتی زیمنس 2


همینطور می تواند یک ترمومتر RTD از نوع 2 سیمه ،3سیمه، ویا 4 سیمه باشد.

 

ترمومتر RTD و تفاوت سیم های آن

نوع دو سیمه کمترین دقت و نوع 4 سیمه بیشترین دقت را دارد و کاربرد نوع 3 سیمه مرسوم تر است. در نوع 2 سیمه مقاومت کابل و دمای محیطی که کابل از آن می گذرد  ایجاد خطا می کند ولی در نوع 4 سیمه به دو سر ترمومتر منبع جریان ثابتی اعمال می گردد و ولتاژ در دو سر دیگر اندازه گیری می شود . پس اولا جریان عبوری از ترمومتر ثابت است،ثانیا از مسیری که در دو سر آن ولتاژ اندازه گیری می شود جریان نمی گذرد .بنابراین آنچه اندازه گیری می شود دقیقا نسبت ولتاژ دو سر ترمومتر به جریان عبوری از آن یعنی در واقع مقاومت ترمومتر است.در نوع 3 سیمه چون مسیر عبور جریان در یک طرف با نقطه ای که ولتاژ آن اندازه گیری  می شود مشترک است اندک خطایی وجود دارد. ترمومترها انواع مختلف دارند که هر کدام برای رنج دمایی و شرایط خاصی مناسب هستند . معروفترین آنها PT100 است. لیست انواع ترمومترها در زیر آمده.

 

 • PT100
 • PT200
 • PT500
 • PT1000
 • NI100
 • NI1000

 

سیگنال های آنالوگ چیست و کاربرد آن در اتوماسیون صنعتی زیمنس 3