آموزش های نمایندگی زیمنس: معرفی ترموکوبل و کاربرد آن

>آموزش های نمایندگی زیمنس: معرفی ترموکوبل و کاربرد آن

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با ترموکوبل و قسمت های مختلف آن و تنظیمات و پیکربندی ترموکوبل در نمایندگی زیمنس آشنا خواهید شد. همانطور که می دانیم ترمومتر از دو فلز غیر همجنس که از یک سمت به یکدیگر متصل هستند تشکیل شده و با قرار گرفتن محل اتصال در محیط گرم سیگنالی به صورت MV در سمت آزاد ظاهر می شود که می توان از آن استفاده کرد.

 

آموزش های نمایندگی زیمنس معرفی ترموکوبل و کاربرد آن 1

 

اگر کابلی که به تروکوبل وصل  می شود هر رشته آن هم جنس فلز مربوطه از ترموکوبل یا به آن نزدیک باشد بدون  هیچ مشکلی می توان از سیگنال استفاده کرد ولی این کار به صرفه نیست زیرا کابل از جنس فلز ترموکوبل گران قیمت خواهد بود. حال اگر از کابل مسی استفاده کنیم مشکلی که وجود دارد این است که مانند شکل بالا در نقطه اتصال کابل به ترموکوبل دو ترموکوبل دیگر،به دلیل هم جنس نبودن دو فلز تشکیل می شود که نهایتا منجر به خطا در اندازه گیری می گردند.بنابراین ناچار هستیم از جبران کنندهCompensator  استفاده کنیم.یک روش این است که دما را در نقطه اتصال کابل به ترموکوبل Reference junction اندازه گیری کرده و از دمای ارسال شده به کارت کم کنیم . به این کرا جبران سازی بیرونی External Compensator گفته می شود. این امکان در کارتهای آنالوگی که ورودی ترموکوبل قبول می کنند پیش بینی شده و می توان آن را جبران کننده بیرونی یا یک ترمومتر مرجع مطابق شکل زیر متصل نمود.روش اول که از کابل هم جنس ترموکوبل استفاده می شود،جبران سازی داخلی Internal Compensator  نامیده می شود.

 

آموزش های نمایندگی زیمنس معرفی ترموکوبل و کاربرد آن 2

 

ترموکوبل ها بسته به دو فلز آن ها انواع مختلف دارند که هر کدام رنج دمایی خاصی را پوشش می دهد.


تنظیم سخت افزاری لازم برای کارتهای AI

در کارتهای AI علاوه بر تنظیماتی که بر نرم افزار Hwconfig اعمال می شود یک تنظیم سخت افزاری نیز لازم است. ماژول  کوچکی به نام Measuring Range Module در کنار کارت مطابق شکل وجود دارد که روی آن حروفD/C/B/A نوشته شده است  بسته به نوع کارت و مطابق با دستور العمل موجود در کاتالوگ آن این ماژول باید تنظیم شود.به نحوی که یکی از حروف فوق سمت جلوی کارت قرار گیرد.

 

آموزش های نمایندگی زیمنس معرفی ترموکوبل و کاربرد آن 3

 

 این شکل یک کارت AI 8X12 Bit با کد سفارش (6ES7 331-7CF01-0IB0) است که انواع ورودی را قبول می کند هر دو کانال یک Measuring Range Module دارد که تنظیم آن باید طبق زیر باشد.

 

آموزش های نمایندگی زیمنس معرفی ترموکوبل و کاربرد آن 4

 

در صورتیکه این کلیدها بر روی ماژول وجود نداشته باشد ترمینال های ورودی جداگانه ای برای سیگنال های ولتاژ،جریان،ترموکوبل  و ..... بر روی ماژول قرار دارد که می توان به صورت جداگانه ای آن ها را سیم بندی نمود.