نمایندگی زیمنس: معرفی برنامه نویسی به روش بلوکی ( FBD ) PLC همراه با ورودی دیجیتال زیمنس

>نمایندگی زیمنس: معرفی برنامه نویسی به روش بلوکی ( FBD ) PLC همراه با ورودی دیجیتال زیمنس

برنامه نویسی به روش بلوکی (FBD) PLC های زیمنس

 • در این روش، رسم مدار از سمت ورودی به سمت خروجی است (معمولا از سمت چپ شروع و به سمت راست ختم میشود).
 • در روش بلوکی در PLC های زیمنس ورودی ها را با علامت (I -) و خروجی ها را با علامت (Q –) نمایش میدهند.
 • در PLC های نمایندگی زیمنس ورودی ها با حرف I و خروجی ها با حرف Q مشخص می شوند و دربالای بلوک این حروف شماره آنها درجمی شود.
 • یک خروجی بوبین می تواند به ورودی چندین بلوک وصل شود و به این ترتیب کنتاکت آن خروجی را خواهید ساخت.
 • در این روش برنامه نویسی برای ایجاد اتصال بین بلوک ها می‌توان از عملگرهای منطقی استفاده کرد. برای این منظور باید اطلاعات کافی بر نحوه عملکرد عملگرهای منطقی داشته باشیم برای مثال در این روش سری کردن را AND کردن و موازی کردن را می تون OR کردن نامید.


برای ساخت کنتاکت بسته مطابق شکل روبرو از عملگر منطقی NOT می توان استفاده کرد:

 

نمایندگی زیمنس معرفی برنامه نویسی به روش بلوکی ( FBD ) PLC همراه با ورودی دیجیتال زیمنس 1


در مواردی که خروجی عملگر NOT به وردوی هر عملگری وصل شود می توان بجای عملگرNOT از یک حباب استفاده نمود.

 

نمایندگی زیمنس معرفی برنامه نویسی به روش بلوکی ( FBD ) PLC همراه با ورودی دیجیتال زیمنس 2.jpg

 

شکل زیر یک نمونه مدار نوشته شده به روش بلوکی را نمایش می دهد.

 

نمایندگی زیمنس معرفی برنامه نویسی به روش بلوکی ( FBD ) PLC همراه با ورودی دیجیتال زیمنس 3.jpg

 

معرفی دستورات پایه برنامه نویسی (Basic Function) در برنامه نویسی PLC های زیمنس

 

نمایندگی زیمنس معرفی برنامه نویسی به روش بلوکی ( FBD ) PLC همراه با ورودی دیجیتال زیمنس 4.jpg

 

دستورات پایه برنامه نویسی، دستورات اولیه و پرکاربرد موجود در LOGO می باشند که در تمامی برنامه ها به وفور مورد استفاده قرار میگیرند این دستورات بیشتر توابعی می باشند که با استفاده از منطق بولی، مانند AND و OR، ورودی / خروجی‌ها را به هم ارتباط می دهند. پایه های بکار گرفته شده در این دستورات شامل ورودی (I , C , S , H . L) و خروجی‌ها (Q , M , X) میباشد.
شرح مختصری از برخی از این مجموعه دستورات در جدول هایی که در ادامه لیست شده اند به نمایش گذاشته شده است.

 

نمایندگی زیمنس معرفی برنامه نویسی به روش بلوکی ( FBD ) PLC همراه با ورودی دیجیتال زیمنس 5.jpg

 

ورودی دیجیتال (DIGITAL INPUT) در PLC های نمایندگی زیمنس

 

نمایندگی زیمنس معرفی برنامه نویسی به روش بلوکی ( FBD ) PLC همراه با ورودی دیجیتال زیمنس 6.jpg

 

با انتخاب یک ورودی و قراردادن آن در وضعیت کار این ورودی نمایانگر ورودی هم نام خود  بر روی سخت افزار خواهد بود با دو بار کلیک چپ بر روی این بلوک و یا با انتخاب بلوک مورد نظر و کلیک راست بر روی آن و نهایتا انتخاب گزینه Block Properties صفحه ای مطابق شکل زیر باز می گردد که صفحه مشخصات این قطعه می باشد. در این صفحه سه برگه وجود دارد که عبارتند از Comment , Paramenter وSimulation .

 

نمایندگی زیمنس معرفی برنامه نویسی به روش بلوکی ( FBD ) PLC همراه با ورودی دیجیتال زیمنس 7.jpg

 

 • برگه Paramenter: در این برگه شماره بلوک ورودی انتخاب می گردد. قابل ذکر است که به هنگام قراردادن بلوک ورودی در صفحه کار، نرم افزار به صورت خودکار شماره ای به آن نسبت می دهد که از طریق تعویض اطلاعات برگه پارامتر می توان آنرا تغییر داد.
 • برگه Comment: توضیحات مورد نیاز جهت ورودی مورد نظر را می‌توان در این برگه یادداشت کرد تا بر روی صفحه اصلی نمایش داده شود.
 • برگه Simulation: در این برگه می توان نوع ورودی را با توجه به نیاز در مدار تعریف نمود سه گزینه موجود عبارت‌اند از:
 1. Switch: کلید قطع و وصل
 2. Momentary: کلید لحظه ای (شستی فشاری)
 3. Frequency: کلید فرکانس با قابلیت تنظیم حد بالا و پایین (ورودی سرعت بالا)

 

ورودی آنالوگ (AI) پی ال سی های زیمنس

 

نمایندگی زیمنس معرفی برنامه نویسی به روش بلوکی ( FBD ) PLC همراه با ورودی دیجیتال زیمنس 8

 

این ورودی در انواع خاصی از مدل های پی ال سی LOGO زیمنس وجود دارد که جهت دریافت مستقیم اطلاعات آنالوگ از سنسور و یا هر وسیله دیگر استفاده می گردد. این ورودی ها به عملکردهای ویژه آنالوگ که در قسمت عملگرهای ویژه معرفی خواهند شد متصل می گردد، اطلاعات ورودی می تواند ولتاژ صفر تا 10 ولت و یا جریان صفر تا 20 میلی آمپر باشند. در برگه مشخصات این ورودی ها که مشابه شکل زیر می باشد در قسمت Simulation به جای اطلاعات نمایش داده شده در ورودی معمولی، حدود بالا و پایین قابل تنظیم جهت این ورودی ها وجود دارد.

 

نمایندگی زیمنس معرفی برنامه نویسی به روش بلوکی ( FBD ) PLC همراه با ورودی دیجیتال زیمنس 9.jpg

 

خروجی (Q)

 

نمایندگی زیمنس معرفی برنامه نویسی به روش بلوکی ( FBD ) PLC همراه با ورودی دیجیتال زیمنس 10.jpg


این بلوک نمایانگر خروجی های مدار می باشد. در پنجره مشخصات خروجی تنها دو برگه Comment , Parameter موجود است که این برگه ها همانند برگه های همنام در بلوک های ورودی می باشد.

 

مارکر (M)

 

نمایندگی زیمنس معرفی برنامه نویسی به روش بلوکی ( FBD ) PLC همراه با ورودی دیجیتال زیمنس 11.jpg


مارکر یا بیت های حافظه که پرکاربردترین بلوک های موجود می باشند، جهت برقراری ارتباط مابین بلوک هایی که ورودی‌های آن ها به طریقی از خروجی خود آن ها تغذیه می گردد، استفاده می شوند تا ارتباط لازم برقرار گردد. در صورت عدم استفاده از این بیت ها در مسیر های ارتباطی فوق الذکر تلاش جهت برقراری ارتباط بی‌حاصل خواهد بود. از آنجا که تغییرات در خروجی این بیت ها در انتهای سیکل زمانی انجام می‌گیرد، لذا با ایجاد تاخیر در روند تحلیل مدار باعث می شود که ابتدا سیگنالی که از خروجی یک بلوک گرفته شده تغییرات خود را انجام داده و سپس به ورودی آن اعمال گردد. حداکثر هشت عدد بیت حافظه در اختیار است که می توان آنها را در برنامه به کار برد.

 

بلاک High

 

نمایندگی زیمنس معرفی برنامه نویسی به روش بلوکی ( FBD ) PLC همراه با ورودی دیجیتال زیمنس 12.jpg

 

این بلوک نمایانگر سطح ولتاژ بالا در منطق دیجیتال می باشد. بعبارت دیگر با استفاده از این بلوک می‌توان بطور سخت‌افزاری یک ارتباط مابین تغذیه LOGO و نقاط مورد نظر مدار ایجاد نمود.
صفحه مشخصات این بلوک تنها شامل برگه توضیحات می‌باشد.

 

بلاک Low

 

نمایندگی زیمنس معرفی برنامه نویسی به روش بلوکی ( FBD ) PLC همراه با ورودی دیجیتال زیمنس 13.jpg


برخلاف بلوک High این بلوک بیانگر سطح پایین ولتاژ در مدار می باشد.


بلاک AND

مشابه با اتصال سری در یک حلقه است که خروجی آن زمانی 1 است که تمام ورودیها 1 باشند.

 

نمایندگی زیمنس معرفی برنامه نویسی به روش بلوکی ( FBD ) PLC همراه با ورودی دیجیتال زیمنس 14.jpg

 

ورودی X (ورودی بی اهمیت و یا متصل نشده) در این بلاک 1 در نظر گرفته می شود. جدول منطقی AND به شکل زیر است.

 

نمایندگی زیمنس معرفی برنامه نویسی به روش بلوکی ( FBD ) PLC همراه با ورودی دیجیتال زیمنس 16.jpg


بلاک AND تحریک شده با لبه بالا رونده

 

نمایندگی زیمنس معرفی برنامه نویسی به روش بلوکی ( FBD ) PLC همراه با ورودی دیجیتال زیمنس 17.jpg

 

خروجی فقط هنگامی 1 است که همه ورودیها 1 بوده و حداقل یکی از ورودیها در سیکل قبل صفر باشد و یا تغییر لبه ای (بالارونده) را شاهد باشیم.
ورودی X (ورودی بی اهمیت و یا متصل نشده) در این بلاک 1 در نظر گرفته می‌شود.
نماش سیکلهای زمانی به صورت زیر می باشد.

 

نمایندگی زیمنس معرفی برنامه نویسی به روش بلوکی ( FBD ) PLC همراه با ورودی دیجیتال زیمنس15.jpg

 

باید در نظر داشت که در پی ال سی LOGO زیمنس مقدار اولیه هر پارامتر در هر سیکل برابر مقدار انتهایی آن پارامتر در انتهای سیکل قبل است (در طول سیکل مقدار پارامتر در همین مقدار ثابت خواهد ماند تا انتهای سیکل که مقدار نهایی را اختیار می کند) به همین جهت Q در سیکلهای 7 و 9 یک است و در سیکل 8 صفر می شود.