نمایندگی زیمنس: معرفی trigger های FREGUENCY TRESHOLD و STAIRWAY LIGHTING

>نمایندگی زیمنس: معرفی trigger های FREGUENCY TRESHOLD و STAIRWAY LIGHTING

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه عملکرد trigger های FREGUENCY TRESHOLD و STAIRWAY LIGHTING و کاربرد آنها در PLC های زیمنس آشنا خواهید شد و در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد.

 

معرفی FREGUENCY TRESHOLD

در این بلوک با اعمال یک سیگنال به ورودی Fire و با تعیین دو سطح فرکانسی در صفحه مشخصات می توان با توجه به فرکانس سیگنال ورودی و دو فرکانس مرجع، خروجی را یک و یا صفر کرد.

 

تشریح پایه ها

  • FRE: سیگنال مورد نظر جهت اندزه گیری و آغاز فعالیت بلوک را به این ورودی وصل کرده تا بر اساس فرکانس نمونه های برداشته شده در بازه زمانی تعیین شده (G – T)، خروجی فعال یا غیر فعال شود.
  • در هنگام کار با سخت افزار، برای شمارش سریعتر (حداکثر 1KHZ) به ورودیهای 15/16 وصل کنید  و برای فرکانسهای پایین تر به سایر ورودیها.
  • (G –T , SW , SW) PAR: برای تعیین بازه زمانی نمونه برداری (SAMPLING)، و یا G-T و مرز فرکانسی برای فعال شدن و غیر فعال شدن خروجی (SW) می باشد.

 

تشریح عملکرد

نمودار عملکرد این بلوک به صورت زیر است:

 

نمایندگی زیمنس: معرفی trigger های FREGUENCY TRESHOLD و STAIRWAY LIGHTING

 

در FRE اندازه گیری و نمونه برداری می شود. اگر فرکانس نمونه برداری شده در بازه زمانی تعیین شده توسط G-T بیشتر از مرز فرکانسی برای ON و OFF شدن (SW , SW) باشد خروجی فعال شده (در انتهای بازه G-T و ابتدای بازه بعدی) و در صورتیکه کمتر و یا برابر با فرکانس OFF شدن (SW) باشد خروجی صفر می‎شود. (در انتهای بازه G-T و ابتدای بازه بعدی) مثلا برای شکل فوق چون در بازه دوم مشخص شده فرکانس بدست آمده (FA) بزرگتر از مرکز ON شدن است (SA>SW) در انتهای این بازه Q فعال می شود.

 

معرفی STAIRWAY LIGHTING

 

تشریح پایه ها 

  • ورودی TRG به منظور آغاز شمارش زمان T بکار می رود.
  • T مدت زمانی است که پس از آن سیگنال خروجی صفر می شود (بطور خودکار و بر حسب دقیقه است ولی قابل تغییر می باشد).


تشریح عملکرد

در این بلوک که با عنوان کلید روشنایی راه پله مورد استفاده قرار می گیرد با اعمال یک لبه بالارونده در ورودی تریگر، خروجی به مدت زمان T که در برگه پارامتر آن تعریف می گردد به سطح بالا رفته و سپس به سطح پایین بر می گردد. تکرار تریگر مدار باعث اندازه گیری مجدد زمان T می گردد.
از مشخصات منحصر بفرد این بلوک وجود یک زمان اعلام خطر می باشد که در فاصله زمانی ای بمدت زمان خطر از اتمام زمان T، خروجی به مدت مشخصی به سطح پایین رفته و مجددا تا انتهای زمان T در سطح بالا قرار می گیرد. بعبارت دیگر در زمان مشخصی از اتمام زمان T یک اعلام خطر با صفر شدن خروجی اعلام می گردد.
با اعمال پالس ورودی (حساسیت به لبه) شمارش زمان از پیش تعیین شده آغاز می شود و با به پایان رسیدن این زمان خروجی نیز صفر می شود. ضمنا 15 ثانیه پیش از اتمام زمان فوق اعلام خبری را شاهد هستیم (خروجی به مدت 1 ثانیه غیر فعال (صفر) می شود).
نمودار عملکرد این بلوک به صورت زیر است:

 

نمایندگی زیمنس: معرفی trigger های FREGUENCY TRESHOLD و STAIRWAY LIGHTING


با اعمال ورودی به TRG، در لبه مثبت ورودی شمارش زمان TA آغاز شده و همزمان خروجی فعال می شود و تا هنگامی که زمان TA به پایان نرسد خروجی فعال خواهد ماند و تنها یکبار، 15 ثانیه پیش از اتمام TA غیر فعال و مجددا فعال می شود (به مدت 1 ثانیه). چنانچه پیش از اتمام زمان TA ورودی یکبار غیر فعال و مجددا فعال شود (پالس ثانویه ای اعمال شود) شمارش زمان TA مجدد آغاز خواهد شد.


جدول ارائه شده در زیر زمان اعلام خطر را برای بازه های زمانی مورد نظر بیان می کند به عنوان مثال با انتخاب بازه زمانی دقیقه، زمان اعلام خطر 15 ثانیه قبل از اتمام زمان T می باشد که در این حال خروجی بمدت یک ثانیه به سطح پایین می رود.

 

نمایندگی زیمنس: معرفی trigger های FREGUENCY TRESHOLD و STAIRWAY LIGHTING