آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس قسمت 8 : اجزای نمایشی ماژول DI

>آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس قسمت 8 : اجزای نمایشی ماژول DI

نمایندگی زیمنس ایران به بررسی اجزای نمایشی ماژول DI در قسمت 8 از سری آموزش های PLC S7-1500 زیمنس پرداخته است. باید یادآور باشیم که در قسمت 7 آموزش به تشریح کامل ماژول ورودی و خروجی (DI) پرداخت. با زیمنس سیماتیک همراه باشید.

 

اجزای نمایشی ماژول DI

تمام ماژول های IO از جمله ماژول DI، دارای چراغ هایی می باشند که برای اهداف مختلفی مانند نمایش وضعیت فعلی ماژول، نمایش خطای ایجاد شده در آن (در صورت وجود) و نمایش ورودی های تحریک شده متصل به ماژول استفاده می‌شوند. این چراغ ها با عنوان اجزای نمایشی ماژول شناخته می شوند.

 

این ماژول علاوه بر چراغ های ERROR و  RUN دارای چراغ های CHx و PWR نیز می باشد:

  • چراغ های CHx: این چراغ ها برای نمایش وضعیت فعلی کانال مربوط، اعم از وضعیت عادی یا دارای خطا به کار می روند و می توانند در حالت های خاموش، سبز رنگ یا قرمز رنگ باشند.
  • چراغ PWR: این چراغ برای نمایش اتصال یا عدم اتصال ولتاژ تغذیه ورودی ماژول به کار می رود و در حالت وصل بودن، سبز رنگ است.

 

اتصالات تغذیه و سیم بندی ماژول DI

 

اتصالات ماژول DI، به دو قسمت تقسیم می شود که در ادامه به آنها می پردازیم:

  • آماده سازی و سیم بندی کانکتور جلویی ماژول DI: در این قسمت، می توانید با طی مراحلی که در ادامه بیان میشوند، ماژول DI را با اتصال ورودی های دیجیتال به ترمینال های کانکتور جلویی، برای شروع کار آماده کنید. برای این منظور، مراحل زیر را طی کنید:

1- برای مهار سیم ها، بست کمربندی را داخل کانکتور جلویی قرار دهید.

2- کاور جلویی ماژول DI را باز کنید و به سمت بالا هل دهید تا ثابت بایستد. سپس کانکتور جلویی را در موقعیت اولیه سیم بندی قرار دهید.

3- برای اتصال کانکتور جلویی به ماژول DI، در موقعیت اولیه سیم بندی ابتدا آن را  به قسمت زیر ماژول DI قلاب کنید و سپس به سمت بالا هل دهید تا در جای خود قفل و ثابت شود.

4- با اجرای مراحل قبل، کانکتور جلویی در موقعیت اولیه سیم بندی قرار می گیرد. در ادامه کانکتور جلویی را به طور کامل با اتصال ورودی های دیجیتال به ترمینال های کانکتور جلویی سیم بندی کنید و در انتها بست کمربندی را محکم ببندید.

5- پس از پایان سیم بندی، برای اتصال الکتریکی کانکتور جلویی به ماژول DI، نیاز است این کانکتور به موقعیت قبلی خود (موقعیت نهایی) بازگردد. برای این منظور، کانکتور جلویی را توسط تسمه باز کننده (Unlocking Strap) محکم بگیرید. سپس تسمه مذکور را به سمت جلو بکشید تا کانکتور جلویی از موقعیت قفل شده خود رها شود. 

6- قسمت بالای کانکتور جلویی را کج کنید و آن را کمی بالا ببرید. در این حالت، کانکتور جلویی از  بالای کانال به سمت موقعیت پایانی خود هدایت می شود.

7- کانکتور جلویی را به سمت بالا هل دهید تا قفل شود. اکنون کانکتور جلویی به طور الکتریکی به ماژول DI متصل شده است.

 

استفاده از جامپرها در ماژول DI

  • به منظور توزیع ولتاژ تغذیه 24V DC از ماژول DI به یک ماژول مجاور می‌توان از جامپرها استفاده کرد. استفاده از جامپر، از وارد کردن دو سیم به یک ترمینال جلوگیری می کند. برای این منظور، مراحل زیر را طی کنید:

       1- ولتاژ تغذیه 24V DC را به ترمینال های شماره 19 و 20 ماژول DI متصل کنید. 

2- جامپرها را بین ترمینال های شماره 39-19 (L+) و 40-20 (M) قرار دهید. 

3- از ترمینال های شماره 39 و 40، برای توزیع ولتاژ تغذیه 24V DC به ماژول بعدی استفاده کنید. 

 

تصویر بلوک و سیم بندی ماژول DI

در تصویر زیر تصویر بلوک و سیم بندی ماژول DI 16x24V DC HF را نشان می دهد که به کمک آن، می توان به نحوه سیم بندی ماژول و نیز آدرس دهی کانال (بایت ورودی a تا بایت ورودی b) دسترسی پیدا کرد. همان طور که در تصویر مشاهده می کنید، هر یک از ورودی ها به یک ولتاژ تغذیه +24V DC متصل شده است؛ به عبارت دیگر، ساختار ماژول از نوع p-reading می باشد. این ماژول همچنین قابلیت تشخیص قطعی سیم را دارد که برای این منظور، هر کدام از ورودی ها به طور داخلی با یک مقاومت به صورت سری قرار داده شده اند.

تصویر بلوک و سیم بندی ماژول DI