آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس قسمت 9: تشریح ماژول خروجی (DQ)

>آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس قسمت 9: تشریح ماژول خروجی (DQ)

آموزش PLC S7-1500 زیمنس در قسمت نهم ماژول خروجی DQ را زیر ذره بین خود قرار داده است. با زیمنس سیماتیک، نمایندگی زیمنس ایران با سری آموزشی های پی ال سی S7-1500 همراه باشید. 

ماژول خروجی دیجیتال (DQ)

CPU پس از دریافت اطلاعات از ماژول های ورودی مانند DI، آن ها را پردازش می کند. سپس با توجه به منطق برنامه کاربر، عکس العمل های مورد نیاز را در قالب فرمان هایی، از طریق ماژول های خروجی مانند DQ، روی خروجی های دیجیتال ارسال می نماید. 

 

 

نکته: ماژول DQ، همان ماژول DO در سیستم های S7-300 و S7-400 است.

 

 ماژول های DQ نیز مانند ماژول های DI، دارای دسته بندی های مختلفی به شرح زیر می باشند:

 • انواع ماژول های DQ از لحاظ عرض ماژول: دسته بندی این نوع ماژول ها نیز مانند ماژول DI می باشد؛ بنابراین از توضیح مجدد صرف نظر می کنیم.
 • انواع ماژول های DQ از لحاظ نوع ولتاژ (AC/DC) و تعداد کانال های خروجی: ماژول های خروجی نیز مانند ماژول های ورودی دارای دسته بندی های مختلفی از لحاظ نوع ولتاژ و تعداد کانال های خروجی به شرح زیر می باشند:

ماژول خروجی دارای 8 کانال با ورودی DC:

 • DQ 8x24V DC/2A HF

ماژول خروجی دارای 16 کانال با ورودی DC:

 • DQ 16x24V DC/0.5A BA
 • DQ 16x24V DC/0.5A ST

ماژول خروجی دارای 32 کانال با ورودی DC:

 • DQ 32x24V DC/0.5A BA
 • DQ 32x24V DC/0.5A ST

ماژول خروجی دارای 8 کانال با ورودی AC:

 • DQ 8x230V AC/2A ST
 • DQ 8x230V AC/5A ST

 

اجزای نمایشی ماژول DQ

 

اجزای نمایشی ماژول DQ

 

چراغ های این ماژول به دو گروه تقسیم می شوند:

 • چراغ های CHx: این چراغ ها وضعیت فعلی کانال مربوط (وضعیت عادی) را نمایش می دهند و در صورت روشن بودن، سبز رنگ می باشند.
 • چراغ های PWR: این چراغ ها وجود یا فقدان ولتاژ تغذیه در کانال های مربوط را نشان می دهند و در صورت روشن بودن، سبز رنگ می باشند.

 

نکته: در ماژول DQ، برای هر 8 کانال، یک تغذیه (مانند (24V DC مورد نیاز است، به همین دلیل برای نشان دادن وجود یا فقدان تغذیه مذکور در کانال های مربوط، یک LED با عنوان PWR تعبیه شده است و وجود دو چراغ PWR1 و PWR2 در ماژول DQ 16x24V DC/0.5A ST به ترتیب برای نمایش ولتاژ تغذیه 8 کانال اول و 8 کانال دوم می‌باشند.

 

 اتصالات تغذیه و سیم بندی ماژول DQ

اتصالات ماژول DQ نیز مانند DI، به دو قسمت زیر تقسیم می شود:

1- آماده سازی و سیم بندی کانکتور جلویی ماژول DQ: روش کار در اینجا نیز مانند مطالب گفته شده برای ماژول DI می باشد و به همین دلیل از توضیح مجدد آن صرف نظر می کنیم.

2- استفاده از جامپرها در ماژول DQ: با استفاده از جامپرها، می توانید هر 16 کانال را با یک ولتاژ، تغذیه کنید که به تغذیه "ایزوله نشده" نیز معروف است.

نکته: ماژول DQ 16x24V DC/0.5A ST، دارای 16 کانال خروجی است که این 16 کانال به دو گروه 8 کاناله تقسیم می شوند. به هر کدام از این گروه ها، یک گروه بار گفته می شود.

 

مراحل کار برای اتصالات این ماژول به شرح زیر است:

 1. ولتاژ تغذیه 24V DC را به ترمینال‌های شماره 19و20 ماژول DQ متصل کنید. (شکل53-1، شماره 1)
 2. در این مرحله باید جامپرهای مخفی را بین ترمینال‌های شماره (L+) 19-39,(M)10-30,(L+) 9-29 و (M) 20-40 از ماژول DQ قرار دهید. (شکل 53-1، شماره 2)
 3. جامپرها را بین ترمینال های شماره 39-29 و 40-30 قرار دهید. (شکل 53-1، شماره 3)
 4. از ترمینال های شماره 9 و 10 (شکل 53-1، شماره 4) برای توزیع ولتاژ تغذیه 24V DC به ماژول بعدی استفاده کنید.

 

تصویر بلوک و سیم بندی ماژول DQ

شکل زیر تصویر بلوک و سیم بندی ماژول DQ 16x24V DC/0.5A ST را نشان می دهد که از این طریق، می توانید به نحوه سیم بندی ماژول و نیز آدرس دهی کانال (بایت خروجی a و بایت خروجی b) دسترسی پیدا کنید. همان طور که در این شکل مشاهده می کنید، هر گروه بار (بایت a و بایت b) با یک ولتاژ 24V DC مستقل تغذیه شده اند.

 

تصویر بلوک و سیم بندی ماژول DQ