آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس قسمت 13: ماژول TM

>آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس قسمت 13: ماژول TM

نمایندگی زیمنس ایران : 

در قسمت قبل از سری آموزش های PLC S7-1500 در مورد مبحث ماژول شبکه PLC S7-1500 زیمنس صحبت نموده ایم. هم اکنون یک ماژول دیگر PLC S7-1500  را در نظر داریم مورد بررسی قرار دهیم. با زیمنس سیماتیک و بررسی اجمالی پی ال سی S7-1500 زیمنس همراه باشید. 

 

آموزش ماژول TM در نمایندگی زیمنس :

ماژول های TM، ماژول های خاصی می باشند که مانند ماژول های FM در سیستم اتوماسیون S7-400، برای انجام وظایف غیر معمول ورودی ها/خروجی ها مانند شمارش سریع (Counting) و آشکارسازی موقعیت (Position Detection)، طراحی و عرضه شده اند.

 

 

ماژول های TM به انواع زیر تقسیم بندی می‌شوند:

  1. Count
  2. Position Detection      

 

ماژول TM PLC S71500 زیمنس در نمایندگی زیمنس ایران