آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس قسمت 16: نحوه نصب اجزای اتوماسیون

>آموزش PLC S7-1500 نمایندگی زیمنس قسمت 16: نحوه نصب اجزای اتوماسیون

نمایندگی زیمنس ایران

نمایندگی زیمنس، زیمنس سیماتیک آموزش رایگان PLC S7-1500 را برای کابران در نظر گرفته است. تا کنون 15 قسمت را تهیه و بر روی سایت درج کرده ایم. در قسمت گذشته در مورد مبحثی صحبت کرده ایم که کمتر مورد توجه قرار می گیرد. اهمیت این موضوع کم نیست و ما نکات طلایی و مهم سیم اتصال به زمین را در قسمت قبل توضیح داده ایم. در قسمت 16 آموزش پی ال سی S7-1500 زیمنس قوانین نصب و مونتاژ اجزای اتوماسیون، نصب اجزای سیستم اتوماسیون و ... صبحت کنیم. با زیمنس ایران همراه باشید.

 

قوانین نصب اجزای اتوماسیون صنعتی بر روی ریل 

قبل از شروع نصب و مونتاژ اجزای سیستم اتوماسیون، لازم است برخی قوانین موجود برای این کار شرح داده شوند:

 1. ماژول ها و اجزای سیستم اتوماسیون را تنها زمانی روی ریل نصب کنید که از قطع بودن منبع تغذیه اطمینان دارید.
 2. نصب ماژول ها روی ریل را از سمت چپ ریل و با یک CPU با یک ماژول PM شروع کنید.
 3. ماژول ها را می توانید با استفاده از کانکتورهای U به یکدیگر متصل کنید.
 4. هر کانکتور U، دارای دو قسمت متصل کننده به منظور اتصال به دو ماژول مختلف، مثلاً PS به CPU می باشد. شکل زیر، این موضوع را نشان می دهد.

 

کانکتور U - آموزش پی ال سی S7-1500 زیمنس

 

کانکتور U باید به صورتی متصل شود که هر دو قسمت اتصالی آن، به دو ماژول مختلف وصل شود. اگر یکی از دو اتصال کانکتور U، به ماژولی متصل نباشد، اتصال ناقص است. به همین دلیل، از بیرون نبودن کانکتور U از اولین و آخرین ماژول روی ریل، اطمینان حاصل کنید.

 

نصب اجزای سیستم اتوماسیون روی ریل :

در ادامه مراحل نصب هر کدام از اجزای سیستم اتوماسیون S7-1500 بر روی ریل بیان می شود.

 1. مراحل نصب ماژول PM
 2. مراحل نصب ماژول PS
 3. مراحل نصب CPU
 4. مراحل نصب ماژول های IO

 

مراحل نصب ماژول PM

 1. مطابق شکل ، ماژول PM را روی ریل قرار دهید و آن را به سمت عقب فشار دهید.
 2. پیچ آن را ببندید تا روی ریل ثابت شود.

 

نصب ماژول PM بر روی ریل PLC S7-1500 زیمنس

 

مراحل نصب ماژول PS

مراحل نصب ماژول PS را نشان می دهد:

 1. کانکتور U را در پشت ماژول PS و در محل تعیین شده برای اتصال به این کانکتور متصل کنید؛ دقت کنید که برای اتصال سمت دیگر کانکتور U، طرف راست آن آزاد باشد.
 2. ماژول PS را روی ریل قرار دهید و آن را به سمت عقب هل دهید.
 3. پیچ ماژول PS را ببندید تا روی ریل ثابت شود.

 

مراحل نصب CPU

شکل زیر مراحل نصب ماژول CPU را نشان می دهد:

 

نصب ماژول CPU بر روی ریل PLC S7-1500 زیمنس

 

 1. یک کانکتور U را در پشت CPU و در محل تعیین شده برای اتصال به این کانکتور متصل کنید.
 2. CPU را روی ریل در کنار ماژول PS قرار دهید. سپس آن را به سمت عقب بچرخانید. شایان ذکر است، در صورت قرار دادن CPU در کنار ماژول PS، طرف دیگر کانکتور U متصل به ماژول PS که آزاد بود، به قسمت پشت CPU متصل می شود و ارتباط بین CPU و PS برقرار می شود.
 3. به منظور ثابت شدن CPU روی ریل، پیچ آن را ببندید.

 

مراحل نصب ماژول های IO

مراحل نصب ماژول IO، در شکل زیر نشان داده شده اند.

 1. یک کانکتور U را در پشت ماژول IO مورد نظر، برای مثال ماژول DI و در محل تعیین شده برای اتصال به کانکتور U متصل کنید.
 2. ماژول IO را روی ریل در کنار CPU قرار دهید. سپس آن را به سمت عقب بچرخانید. در اینجا نیز در صورت قراردادن ماژول IO در کنار CPU، طرف دیگر کانکتور U متصل به CPU، به قسمت پشت ماژول IO متصل می‌شود و ارتباط بین ماژول IO و CPU برقرار می گردد.
 3. برای ثابت شدن ماژول IO روی ریل، پیچ آن را ببندید.

تمام ماژول های IO را نیز به همین روشی که در بالا بیان شد، می توانید روی ریل نصب کنید.

نکته: در صورتی که ماژول IO مورد نظر، آخرین ماژول در پیکربندی باشد، دیگر نیازی به اتصال کانکتور U به پشت ماژول IO نیست. زیرا با اتصال کانکتور U، یک طرف آن بیرون می ماند و نصب اجزای سیستم اتوماسیون روی ریل ناقص می شود.

 

نصب ماژول ورودی بر روی ریل PLC S7-1500 زیمنس