کلید حرارتی زیمنس

کلیدهای حرارتی زیمنس به منظور حفاظت دربرابر اضافه بار وهمچنین اتصال کوتاه در سرراه الکتروموتورهای صنعتی زیمنس مورد استفاده قرارمیگیرد.


این کلید ها با توجه به جریان نامی الکتروموتورهای زیمنس انتخاب می شود. کلید حرارتی زیمنس که تولید شرکت زیمنس آلمان می باشد را با پیشوند 3RV شناخته می شود. نام دیگر کلید حرارتی زیمنس کلید استارتر نیز میباشد.


در تابلو برق هایی که درآن سیستم براصول راه اندازی صحیح تولید شده باشد قطعاً از کلید حرارتی زیمنس جهت حفاظت الکتروموتورهای زیمنس به کارگرفته می شود.


کلید حرارتی زیمنس با قیمت بسیار استثنایی در زیمنس سیماتیک ارائه می شود.


کارشناسان نمایندگی زیمنس ایران آماده ارائه هرگونه خدمات و پاسخ گوی سوالات شما

ردیفکد قطعهتوضیحاتموجودی
13RV1021-0EA100.28 - 0.4موجود در نمایندگی زیمنس ایران
23RV1021-0FA100.35 - 0.5موجود در نمایندگی زیمنس ایران
33RV1021-0GA100.45 - 0.63موجود در نمایندگی زیمنس ایران
43RV1021-0HA100.55 0.8موجود در نمایندگی زیمنس ایران
53RV1021-0JA100.7 - 1موجود در نمایندگی زیمنس ایران
63RV1021-0KA1009 - 1.25موجود در نمایندگی زیمنس ایران
73RV1021-1AA101.1 - 1.6موجود در نمایندگی زیمنس ایران
83RV1021-1BA101.4 -2موجود در نمایندگی زیمنس ایران
93RV1021-1CA101.8 - 2.5موجود در نمایندگی زیمنس ایران
103RV1021-1DA102.2 -3.2موجود در نمایندگی زیمنس ایران
113RV1021-1EA102.8-4موجود در نمایندگی زیمنس ایران
123RV1021-1FA103.5 -5موجود در نمایندگی زیمنس ایران
133RV1021-1GA104.5 - 6.3موجود در نمایندگی زیمنس ایران
143RV1021-1HA105.5 - 8موجود در نمایندگی زیمنس ایران
153RV1021-1JA107- 10 Aموجود در نمایندگی زیمنس ایران
163RV1021-1KA109-12 Aموجود در نمایندگی زیمنس ایران
173RV1021-4AA1011 -16Aموجود در نمایندگی زیمنس ایران
183RV1021-4BA1014-20موجود در نمایندگی زیمنس ایران
193RV1021-4CA1017- 22موجود در نمایندگی زیمنس ایران
203RV1021-4DA1020-25موجود در نمایندگی زیمنس ایران
213RV1031-4AA1011 -16Aموجود در نمایندگی زیمنس ایران
223RV1031-4BB1014-20موجود در نمایندگی زیمنس ایران
233RV1031-4DA1018- 25موجود در نمایندگی زیمنس ایران
243RV1031-4EA1022 -32موجود در نمایندگی زیمنس ایران
253RV1031-4FA1028 -40موجود در نمایندگی زیمنس ایران
263RV1031-4GA1036-45موجود در نمایندگی زیمنس ایران
273RV1031-4HA1040 - 50موجود در نمایندگی زیمنس ایران
283RV1041-4FA1028 -40موجود در نمایندگی زیمنس ایران
293RV1041-4HA1036-50موجود در نمایندگی زیمنس ایران
303RV1041-4JA1045 - 63موجود در نمایندگی زیمنس ایران
313RV1041-4KA1057 -75موجود در نمایندگی زیمنس ایران
323RV1041-4LA1070 - 90موجود در نمایندگی زیمنس ایران
333RV1041-4MA1080- 100موجود در نمایندگی زیمنس ایران
343RVI902-1AP0UNDERVOLTAG,REL*AC 23OV/50HZ AC 240V/60HZ, SIZES00موجود در نمایندگی زیمنس ایران
353RVI921IMSIGNALUNQ SWITCH *FOR SIZE S0...S3موجود در نمایندگی زیمنس ایران