اصول و نحوه طراحی سیستم های کنترلی با استفاده از PLC (پی ال سی) زیمنس

>اصول و نحوه طراحی سیستم های کنترلی با استفاده از PLC (پی ال سی) زیمنس

طراحی یک سیستم کنترلی به معنی آنالیز فرآیند های صنعتی سیماتیک زیمنس و تعیین برنامه مورد نیاز این فرآیندها میباشد. بدین معنی که بعد از تعیین نحوه ی عملکرد، به عنوان مثال خط تولید خودرو و تعیین ورودی و خروجی های مورد نیاز بررسی شود که با چه تدابیری میتوان نحوه ی بهره برداری از خط تولید را با در نظر گرفتن حداقل مصرف انرژی بالاتر برده و بجای عناصر قدیمی و با استهلاک بالا مانند مدارات رله و کنتاکتوری از تولیدات هوشمندی مانند PLC زیمنس ، سروموتور زیمنس، اینورتر زیمنس، سیستم های سنسوریک زیمنس و ... استفاده کرده و ضمن برقراری ارتباط آن ها از طریق شبکه های صنعتی زیمنس مانند اترنت زیمنس، فید باس زیمنس، مودباس زیمنس و ... تمامی خطوط و مراحل تولید یک خودرو را تحت کنترل گرفته و به صورت Online وضعیت خطوط را از طریق PCBASE و یا HMI و ... تحت نظارت داشت.

بدین ترتیب میتوان با چنین تدابیری جایی در صنعت جهان برای خود پیدا کرده و ضمن کاهش قیمت و افزایش کیفیت بتوان حرفی برای گفتن در بازار جهانی داشت.

PLC زیمنس به عنوان یکی از اجزای مهم اتوماسیون صنعتی زیمنس بوده و نقش مغز متفکر یک مجموعه صنعتی را ایفا میکند.