چند نکته در مورد تایمر های نمایندگی زیمنس

>چند نکته در مورد تایمر های نمایندگی زیمنس

تایمر های نمایندگی زیمنس دارای دو بایت حافظه می باشند.
از دو بایت فضای حافظه (16بیت) مربوط به تایمر ها ، مقدار زمان در بیت های صفر تا 9 (10بیت) و به صورت باینری ذخیره می شود. قبل از راه اندازی تایمر باید مقدار زمان را به آن بار کرد ، فرمت رایج بار کردن زمان برای زبان های LAD , FBD به صورت شکل زیر است :

 

چند نکته در مورد تایمر های نمایندگی زیمنس 1

 

در ضمن متغیر های c , b , a و d توسط کاربر مقداردهی می شوند.
پس از راه اندازی تایمر ، زمان شروع به کم شدن می کند تا به صفر برسد ، نمایش زمان از "000" تا "999" است.
ماکزیمم زمانی که می توان انتخاب کرد عبارت است از : 9990 ثانیه ( و یا 2 ساعت ، 46 دقیقه و 30 ثانیه )
مقیاس های زمانی (Time Base) که زمان طبق آنها کاهش می یابد در بیت های 12 و 13 از WORD مربوط به تایمر ذخیره می شوند.
مقیاس های زمانی حداقل 10 میلی ثانیه و حداکثر 10 ثانیه هستند.

 

چند نکته در مورد تایمر های نمایندگی زیمنس 2

 

در اتوماسیون صنعتی زیمنس بسته به نوع مقیاس های زمانی انتخاب شده که به آن Resolution هم می گویند رنج زمانی مشخص مطابق جدول زیر برای تایمر قابل استفاده خواهد بود.

 

چند نکته در مورد تایمر های نمایندگی زیمنس 3

 

شایان ذکر است که در زبان های LAD و FBD مقیاس زمانی به صورت خودکار توسط سیستم انتخاب می شود. ولی در زبان STL اگر مقدار را به صورت W#16#txyz در تایمر بارگذاری کنیم می توانیم مقیاس زمانی را خودمان تعیین کنیم.
وقتی تایمر شروع به کار می کند محتوای آکومولاتور 1 به عنوان مقدار زمان مورد استفاده قرار می گیرد مقدار زمان به صورت BC در بیت های 0 تا 11 ذخیره می گردد ، بیت های 12 و 13 مقیاس های زمانی را مطابق جدول به صورت باینری نمایش می دهند.

 

چند نکته در مورد تایمر های نمایندگی زیمنس 4

 

وقتی ما مقدار زمان را تنظیم می کنیم به طور اتوماتیک Resulation تنظیم می شود و نیازی نیست که آن را تنظیم کنیم.