مشاهده و اصلاح متغیر ها در اتوماسیون زیمنس

>مشاهده و اصلاح متغیر ها در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس متغیرهای Modifying/Monitoring امکان مشاهده ، نظارت و اصلاح متغیرهای تعریف شده در برنامه های STEP7 اتوماسیون زیمنس را می دهند. با استفاده از این کاربرد ، قادر به مشاهده و اداره محیط های متفاوت S7 در طی مراحل اجرای پروژه (REAL TIME) خواهید بود. متغیر هایی چون بیت حافظه ، تایمر ها ، شمارنده ها ، ورودی ها ، خروجی ها و... که جدول متغیر ها ثبت شده اند از جمله موارد قابل مشاهده و ویرایش می باد.


برای مشاهده ، نظارت و یا اصلاح متغیر ها باید یک جدول متغیر ایجاد نمائیم. سپس باید یک اتصال Online با CPU مورد نظر ایجاد کرده و همچنین باید یک اتصال منطقی به CPU نمایندگی زیمنس نیز برقرار باشد. دقت کنید که می توانید تعداد زیادی جدول متغیر را به صورت Online و همزمان باز کنید. در ضمن اگر چه هر جدولی که ایجاد می شود به طور خودکار ، توسط یک برنامه کمکی ، به CPU متصل می شود ولی در عین حال این امکان نیز وجود دارد که هر متغیر را به یک CPU اتوماسیون زیمنس متصل کرد. برای مثال ممکن است یک VAT که دارای چند متغیر است ، در یک برنامه مستقل CPU ایجاد شود که با چندین CPU به طور همزمان ارتباط خواهد داشت.