مراحل ایجاد یک FB در اتوماسیون صنعتی زیمنس

>مراحل ایجاد یک FB در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در نمایندگی زیمنس برای ایجاد یک FB مراحل زیر را انجام دهید:

پروژه (Geing Started) را باز کرده و یا یک پروژه جدید تعریف نمایید.
پوشه های تو در تو را باز نموده تا به پوشه Block رسیده و آن را باز کنید سپس در نیمه راست صفحه کلیک راست نمایید.

 

مراحل ایجاد یک FB در اتوماسیون صنعتی زیمنس 1


از منوی گشودنی Function Block را به عنوان یک New Object مطابق شکل زیر وارد نمایید.

 

مراحل ایجاد یک FB در اتوماسیون صنعتی زیمنس 2


در برگه Properties Function Block زبانی را که قصد دارید بلوک را با آن بنویسید انتخاب نمایید ، چک باکس Multiple instance FB را فعال کرده و مابقی تنظیمات را توسط OK تأیید نمایید.

 

مراحل ایجاد یک FB در اتوماسیون صنعتی زیمنس 3

 


بلوک تابعی FB1 در پوشه بلوک ها وارد گردیده است.

 

مراحل ایجاد یک FB در اتوماسیون صنعتی زیمنس 4


در صورتی که برروی بلوک FB1 دابل کلیک شود پنجره شکل زیر به منظور طراحی و برنامه نویسی بلوک به نمایش در می آید.

 

مراحل ایجاد یک FB در اتوماسیون صنعتی زیمنس 5