بلوک های سازماندهی OB اتوماسیون صنعتی زیمنس

>بلوک های سازماندهی OB اتوماسیون صنعتی زیمنس

در نمایندگی زیمنس بلوک های سازماندهی انحصاراً توسط سیستم عامل اجراء می شوند رویداد های متفاوتی سبب فراخوانی و اجرای یک OB با توجه به کلاس اولویت آن می شود. بلوک سازماندهی از یک محیط برنامه نویسی به همراه جدول معرفی متغیرهای محلی همچون FC و FB ها تشکیل شده است بلوک سازماندهی رابط بین سیستم عامل و برنامه کاربر می باشد. هر بلوک سازماندهی دارای کلاس اولویت (Priority) است. طبقه بندی کلاس اولویت ها برای OB ها از 0 تا 29 است. 1 دارای کمترین اولویت در اجرا و 29 دارای بالاترین سطح است. چنانچه حادث شدن رخدادی سبب فراخوانی یک OB شود سبب می شود که OB ای که دارای اولویت پایین تری است متوقف شده و OB دیگر با کلاس اولویت بالاتر اجر شود.


نکته : هر CPU تعداد معینی از OB را پشتیبانی می کند و بسته به نوع CPU متفاوت خواهد بود. کلاس اولویت برای CPU سری 300 بجز 318 ثابت و برای سری 400 تنها OB10 تا OB47 و OB70 تا OB72 و برای CPU های تیپ H ، OB57 تا OB81 در مد RUN قابل تغییر است. چنانچه به کلاس اولویت OB عدد صفر اختصاص داده شود باعث غیر فعال شدن آن می گردد.
هرگاه دو OB بخواهند با هم اجرا شوند OB ای زودتر اجرا می شود که تقدم و تأخر آن یعنی (Priority Class) بیشتر باشد.
کمترین Priority مربوط به OB1 می باشد. یعنی اگر هیچ OB ای نخواهد اجرا شود OB1 اجرا می شود.
بیشترین Priority مربوط به OB ای می باشد که Priority آن 29 است.