پروتکل سریال Modbus RTU/ASCII نمایندگی زیمنس

>پروتکل سریال Modbus RTU/ASCII نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس Modbusشاید محبوب ترین پروتکل سریال در صنعت اتوماسیون و کنترل فرایند باشد. امروزه همه چیز را از بهم پیوستن سریالی دستگاههای خودکار تا شبکه کردن گسترده تعداد زیادی دستگاه فراهم می سازد.Modbusها معمولا با Gateway(دروازه ها،وسیله ای که دو شبکه را وصل کند)بکار می روندو بخوبی در TCP/IP کار می کنند.حدود 25 سال است که توسعه یافته است.Modbus می تواند بیشتر از 250 دستگاه را برروی یک کانال ارتباطی متصل نماید همچنین امکان استفاده از Gateway های زیادی جهت ارتباط Field Bus با شبکه های دیگر را نیز دارد. بنابراین اگر محصول شما پورت سریال آن دارای پروتکل Modbus است می توانید آنرا به هر شبکه ای با استفاده از مبدل جعبه سیاه(Black Box Converter) متصل نمایید.هرچند که سرعت انتقال در مسیر سریال پائین است و همچنین این پروتکل قابلیتهای peer to peer را نیز ندارد(وابسته به یک دستگاه کنترل کننده مرکزی است)،اما در صنعت زیاد استفاده می شود.