نمایندگی زیمنس: کابل کواکسیل COAXIAL و کاربرد آن در اتوماسیون های صنعتی مانند زیمنس

>نمایندگی زیمنس: کابل کواکسیل COAXIAL و کاربرد آن در اتوماسیون های صنعتی مانند زیمنس

در نمایندگی زیمنس کابل کواکسیال جهت اتقال سریع داده در مسافتهای چندین کیلومتری استفاده می شود که عموما در دسترس بوده و قیمت نسبتا پائینی دارد و به آسانی نصب و نگهداری می شود. برای همین در شبکه های ارتباطی صنعتی زیاد استفاده می شود.
نمونه ای از کابل کواکسیل با پوشش زرد رنگ مخصوص شبکه اترنت صنعتی
از ویژگی های این کابل ها می توان گفت:


کابل کوآکسیال یکی از اولین انواع واسط هایی است که در شبکه LAN استفاده می شود.
معمولا برای شبکه اترنت با توپولوژی باس استفاده می شود.
این کابل مانند شکل زیر از دو رشته هم مرکز تشکیل شده که یکی نقش شیلد را نیز دارد.
شیلد کابل مقاومت آن را در مقابل نویز پذیری زیاد می کند.