روش های اتصال کامپیوتر به PLC های زیمنس و پیکربندی توسط PROFIBUS DP در نمایندگی زیمنس

>روش های اتصال کامپیوتر به PLC های زیمنس و پیکربندی توسط PROFIBUS DP در نمایندگی زیمنس

وظیفه TC Adapter

به کمک TC Adapter و از طریق مودم به PLC های مختلف از جمله پی ال سی های زیمنس متصل شوید.

 

روش های اتصال کامپیوتر به PLC در نمایندگی زیمنس ( قسمت دوم ) 1

 

اگر ازخطوط پر سرعت استفاده می شود،حتی می توان از یک کشور دیگر یک PLC را کنترل کرد. اما در ایران چون سرعت شبکه پایین است امکان آپلود و دانلود وجود ندارد.

 

پیکربندی ورودی/خروجی توسعه یافته توسط PROFIBUS DP در اتوماسیون صنعتی زیمنس

درپیکربندی سیستم های اتوماسیون مانند اتوماسیون زیمنس معمولا سنسورها و عملگرها به طور مستقیم با استفاده از کابل کشی به کارت های ورودی/خروجی PLC مرکزی متصل می شوند این به معنای یک مقدار قابل توجه عملیات کابل کشی می باشد با استفاده از پیکربندی توسعه یافته می توان از طریق قرار دادن کارت های ورودی و خروجی نزدیک سنسورها و عملگرها میزان کابل کشی را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش داد شما می توانید ارتباط بین PLC کارتهای ورودی/خروجی و تجهیزات Filed را بااستفاده از profibus DP نمایندگی زیمنس برقرار سازید تفاوتی بین ایجاد پیکربندی مرکزی با یک پیکر بندی توسعه یافته وجود ندارد. شما می بایست از داخل کاتالوگ سخت افزاری کارتهای مورد نیازتان را انتخاب نموده و آن ها را در داخل Rack قرار دهید و سپس مشخصات آن ها رابرحسب نیازتان تنظیم نمایید.

 

روش های اتصال کامپیوتر به PLC در نمایندگی زیمنس ( قسمت دوم ) 2