آموزش های نمایندگی زیمنس: پردازش مقادیر آنالوگ

>آموزش های نمایندگی زیمنس: پردازش مقادیر آنالوگ

در یک فرایند تولید سیگنال های الکتریکی اندازه گیری شده مختلفی از بخش های همچون فشار سیستم،درجه حرارت،سرعت،سرعت چرخشی،مقدارPH،ضریب چسبندگی و ... وجود دارد که می بایست  جهت کنترل فرایند به PLC ارسال گردد تا توسط سخت افزارها(ماژول AI) و برنامه نرم افزاری پردازش و فرامین لازم توسط PLC های مختلف مانند پی ال سی های نمایندگی زیمنس جهت کنترل اتوماتیک به فرایند ارسال گردد.


ماژول آنالوگ ورودیAnalog Input(AI)

عملکرد ماژول آنالوگ به این صورت است که کانال آنالوگ ورودی سیگنال را تحویل مبدل آنالوگ به دیجیتال (A/D)می دهد.مبدل(A/D) سیگنال آنالوگ ورودی را تبدیل به عدد می کند و درون متغیر PIW می ریزد. متغیر از نوع عدد صحیح (INT)16 بیتی می باشد.

 

آموزش های نمایندگی زیمنس پردازش مقادیر آنالوگ 1

 

آدرس دهی ماژول های آنالوگ به صورت کلمه(WORD) می باشد.اگر یک ماژول دارای 4 کانا باشد و آدرس شروع آن را 752 انتخاب کنیم ،بدین ترتیب آدرس کانال اول برابر 752 و آدرس کانال دوم 754 و آدرس کانال سوم 756 و آدرس کانال چهارم نیز 758 می باشد. سیگنال آنالوگ ورودی می تواند ولتاژ و یا جریان و در محدوده مثبت و یا منفی باشد.


اصطلاحات مهم در فرآیندهای آنالوگ


ترانسدیوسر Transducer
ترانسدیوسر به عنوان مبدل استاندارد استفاده می شود به نحوی که معمولا سیگنال های آنالوگ ارسالی از سوی سنسورها در محدوده استاندارد و قابل شناسایی توسط ماژول های AI مربوط به PLC نیستند و به جهت تقویت و خطی سازی سطح سیگنال و حتی تغییر نوع سیگنال ارسالی از سوی سنسورها از ترانسدیوسرها استفاده می شود. به عبارت دیگر ترانسدیوسرها بعنوان مبدل و تقویت کننده سیگنال بین سنسورها و کارت های ورودی  آنالوگ PLC می گیرند. سطوح سیگنال خروجی از ترانسدیوسرها می تواند 4-20Ma،20Ma،10V،500Ma،باشد.


مبدل های آنالوگ به دیجیتال ADC
پیش از آنکه مقادیر آنالوگ در CPU پردازش شوند لازم است به کدهای دیجیتال تبدیل شوند.این عملیات تبدیل مقدار آنالوگ به دیجیتال توسط مبدل های ADC در ماژول آنالوگ ورودی انجام می پذیرد،چنانچه یک ماژول آنالوگ ورودی دارای چند کانال باشد عملیات تبدیل به صورت ترتیبی برای هر کانال اجرا می گردد،به مدت زمانی که برای تبدیل مقدار آنالوگ به دیجیتال هر کانال اختصاص می یابد Convert Time گفته می شود و کل  مدت زمانی که برای تمام کانال های یک ماژول صرف می شود را Cycle Time می نامند.


ناحیه حافظهResult Memory
پس از اجرای عملیات تبدیل در بخش ADC، مقادیر حاصله در بخش حافظه ماژول آنالوگ ذخیره می شود . مقادیر قرارگرفته شده در این ناحیه همواره با توالی زمانی معینی اصطلاحا Sampling Time به روز می شود.جهت دسترسی به این ناحیه برای کارتهای آنالوگ ورودی از شناسه PIW و دستور L و برای کارتهای خروجی آنالوگ از شناسه PQW به همراه دستور T استفاده می شود. در جلوی شناسه PIW یا PQW عددی درج می گردد که تعیین کننده شماره کانال آنالوگ است.