نمایندگی زیمنس: PLC لوگو زیمنس با خروجی ترانزیستوری در اتوماسیون صنعتی زیمنس

>نمایندگی زیمنس: PLC لوگو زیمنس با خروجی ترانزیستوری در اتوماسیون صنعتی زیمنس

مدل های پی ال سی LOGO نمایندگی زیمنس با خروجی ترانزیستوری را می توان از عدم وجود حرف R در شماره مدل آنها تشخیص داد. در این مدل، خروجی ها در برابر اتصال و اضافه بار مقاوم می باشند در ضمن حداکثر جریان سوئیچ در این مدل 0.3 آمپر در هر خروجی است. این نوع از خروجی ها در صورت فعال شدن، مقدار ولتاژ و جریان مشخصی را بین دو پایه خود برقرار می سازند. در حقیقت تنها بارهایی را می‌توان به این نوع از خروجی ها متصل کرد که از لحاظ ولتاژ و آمپر مصرفی با آن ها منطبق باشند.
در شکل زیر نحوه اتصال بار به خروجی این مدل از پی ال سی های LOGO زیمنس را نمایش میدهد.

 

نمایندگی زیمنس PLC لوگو زیمنس با خروجی ترانزیستوری در اتوماسیون صنعتی زیمنس 1.jpg


لوگو با خروجی آنالوگ پی ال سی LOGO زیمنس

می توان وسایل مختلفی مانند کانوربر، اینورتر و دیگر وسایل های امپدانس (ورودی آنالوگ) را به خروجی آنالوگ مانند آنچه در شکل نشان داده شده است متصل کرد.

 

نمایندگی زیمنس PLC لوگو زیمنس با خروجی ترانزیستوری در اتوماسیون صنعتی زیمنس 2.jpg


توجه شود که ماکزیمم بار در خروجی های آنالوگ mA 0.2 می‌باشد.


برنامه نویسی پی ال سی LOGO زیمنس

ماژول LOGO بر اساس قوانین مدارات منطقی کار میکند و شرایط برنامه ریزی آن به ورودیهای یک برنامه مدار بر می گردد و برنامه ریزی آن از دو طریق امکان پذیر است.


از طریق پی ال سی LOGO زیمنس

استفاده این روش از طریق صفحه کلیدهای روی دستگاه (در LOGOهایی که دارای صفحه کلید هستند) امکان پذیر است.


از طریق نرم افزار

بعد از نوشتن برنامه در محیط نرم افزار لازم است برنامه از طریق کابل  LOGO- PC نمایندگی زیمنس به ماژول اصلی انتقال داده شود.
در زبان برنامه نویسی لوگو توابع به سه دسته Constants , Basic function , Special function تقسیم بندی شده است:
Constants: این توابع شامل تمامی اتصالات (دیجیتال و آنالوگ) مانند ورودی، خروجی، FLAG (حافظه)، کلید، مکان نما (Cursorkey)، سطوح ثابت ولتاژ (Low , High) و Shift Register Bit و ... می باشند.
Basic function: Basic functionها توابع منطقی هستند که اطلاعات ورودی را به اطلاعات خروجی تبدیل میکنند (AND , NAND , OR NOR , NOT , XOR).
Special function: توابع خاصی هستند که می توان با استفاده از آنها خروجی مورد نظر را بر اساس اطلاعات ورودی کنترل کرد (TLMER , COUNTER , PULSERELAY , MESSAGE TEXT , …)
در لوگو به دو زبان LADDER و FBD می توان برنامه نویسی کرد.