نمایندگی زیمنس: YEARLY TIMER SWITCH و کاربرد آن در PLC های زیمنس

>نمایندگی زیمنس: YEARLY TIMER SWITCH و کاربرد آن در PLC های زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با نحوه عملکرد تایمر YEARLY TIMER SWITCH و کاربرد آن در PLC های مختلف زیمنس از جمله پی ال سی S7-1200 زیمنس آشنا خواهید شد.

 

در این دستور خروجی توسط تاریخ معین کنترل می شود (کنترل بر اساس روز – ماه – سال).

 

نمایندگی زیمنس YEARLY TIMER SWITCH و کاربرد آن در PLC های زیمنس 1

 

تشریح عملکرد

نمودار عملکرد این بلوک برای یک زمان مشخص به صورت زیر است:

 

نمایندگی زیمنس YEARLY TIMER SWITCH و کاربرد آن در PLC های زیمنس

 

برای هر بلوک در تاریخ معین شده خروجی 1 شده و در انتهای آن تاریخ reset (صفر) می شود.
در واقع با استفاده از این تایمر می توان در یک روز مشخص در سال تایمر را روشن کرده (خروجی را SET نموده) و در روز دیگری از سال آن را خاموش نمود. شکل زیر مشخصات تایمر را نشان می دهد در برگه پارامتر این بلوک دو زمان روشن و خاموش شدن قابل دسترس است. در هر یک از این قسمت ها گزینه سمت چپ بیانگر شماره ماه و زمان سمت راست بیانگر شماره روز در ماه مذکور می باشد. 
پنجره مشخصات این بلوک در شکل زیر ارائه شده است.

 

 

نمایندگی زیمنس YEARLY TIMER SWITCH و کاربرد آن در PLC های زیمنس

 

به عنوان بررسی دقیقتر می توانید به مثال زیر توجه نمایید.

 

نمایندگی زیمنس YEARLY TIMER SWITCH و کاربرد آن در PLC های زیمنس

 

تعداد دسترسی از این نمونه بلوک به نوع LOGO مورد استفاده بستگی دارد.
پس از بررسی کلیه‌ی تایمر ها به منظور یک دوره کلی از مطالب عنوان شده و با توجه به اهمیت توابع بررسی شده می توانید به جدولی که در ادامه ارائه شده است مراجعه نمایید.

 

نمایندگی زیمنس YEARLY TIMER SWITCH و کاربرد آن در PLC های زیمنس